تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع:

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2231 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 139

حجم فایل:83 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 55,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مقدمه:
  تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، 1381، صفحة 186)
  آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود.
   


  فهرست مطالب:
  فصل اول: كليات تحقيق   
  مقدمه   
  بيان مسئله   
  اهميت و ضرورت پژوهش   
  اهداف تحقيق   
  سؤالات تحقيق   
  تعاريف عملياتي واژه ها   
  فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق   
  مقدمه   
  مفهوم رشد و توسعة اقتصادي   
  عوامل توسعه اقتصادي   
  نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي   
  آموزش   
  تعريف آموزش و پرورش   
  مفهوم برنامه ريزي آموزشي   
  جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي   
  نيازسنجي آموزشي   
  مفهوم نياز   
  منابع نيازهاي آموزشي   
  انواع نيازسنجي   
  كار   
  عرضة نيروي كار   
  بازار كار   
  نياز بازار كار   
  مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار   
  ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار   
  تعاريف آموزش فني و حرفه اي    
  رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي   
  نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار   
  آموزش فني و حرفه اي در ايران
  سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران
  تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…
  مشكلات و تنگناها
  نقاط ضعف مشكلات تنگناها
  چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌
  سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
  سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
  راهكارهاي اجرايي    
  تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟   
  مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات   
  ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات   
  دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات   
  تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند   
  روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
  چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است   

  پيشينة پژوهش   
  فصل سوم: روش اجراي تحقيق   
  مقدمه   
  جامعة آماري   
  نمونة آماري   
  روش تحقيق    
  ابزار جمع آوري اطلاعات   
  اعتبار و پايائي پرسشنامه   
  روش تجزيه و تحليل داده ها   
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده   
  آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق   
  آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق   
  آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق   
  آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق   
  آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق   
  آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق   
  آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق   
  فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري   
  نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق   
  نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق   
  نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق   
  نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق   
  نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق   
  محدوديتها و تنگناهاي پژوهش   
  پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي   
  منابع و مأخذ   
  - پيوستها   

   
  فهرست جداول
  عنوان    صفحه
  جدول 1-2: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 74-1367   
  جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول   
  جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول   
  جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول   
  جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم   
  جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم   
  جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم   
  جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم   
  جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم   
  جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم   
  جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم   
  جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم   
  جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم   
  جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم   
  جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم   
  جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم   
  جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم   
  جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم   
  جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم   
  جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم   
  برچسب ها: پایان نامه ارشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود رایگان پایان نامه ارشد دانلود رایگان پایان نامه ارشد علوم تربیتی دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود پایان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حر
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.