تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

تحقیق درمورد ذرت علوفه ای و سیلوی آن

دانلود تحقیق درمورد ذرت علوفه ای و سیلوی آن:ذرت یکی از مهمترین گیاهانی است که به عنوان غذای اصلی در بسیاری ازکشورهای آمریکای مرکزی وجنوبی،آفریقا و قسمتی ازآسیا کشف شده ویکی از مهم ترین گیاهان تأمین کننده انرژی وپروتئین بوده وتولیدات سالانه آن نزدیک به 500 میلیون تن می باشد .درایران نیزذرت به عنوان ی

دسته بندی: کارآفرینی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 2140 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 82

حجم فایل:5,145 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 22,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مقدمه:
  ذرت یکی از مهمترین گیاهانی است که به عنوان غذای اصلی در بسیاری ازکشورهای آمریکای مرکزی وجنوبی،آفریقا و قسمتی ازآسیا کشف شده ویکی از مهم ترین گیاهان تأمین کننده انرژی وپروتئین بوده وتولیدات سالانه آن نزدیک به 500 میلیون تن می باشد .درایران نیزذرت به عنوان یک گیاه جدید درسال 1349 با تأسیس بخش تحقیقات ذرت وعلوفه درموسسه اصلاح وتهیه نهال وبذرهمراه با بررسیهای به نژادی وبه زراعی مورد توجه قرارگرفت . بطوری که درسال زراعی 81-80 سطح زیرکشت آن به مرز 218465 هکتاروتولید 45/1 میلیون تن رسید.کشت ذرت با توجه به تنوع آب وهوایی دربسیاری ازمناطق کشوربعد از برداشت غلات قابل گسترش است .   در دنیا ودربین غلات ذرت بعد ازگندم وبرنج ازلحاظ اقتصادی وسطح زیرکشت مقام سوم را داراست. ولی ازنظرکل تولید مقام اول را به خود اختصاص داده واین درحالی است که به دلیل سازش پذیری با شرایط اقلیمی مختلف، روز به روز دردنیا درحال گسترش بوده. به طوری که امروزاز عمده ترین محصولات مناطق نیمه گرمسیر وگرمسیربه شمارمی آید[8] . ذرت گیاهی است (c4)که از پتانسیل بالا برای تبدیل انرژی خورشیدی برخورداراست .سهم ذرت درتغذیه انسان 25-20%ودرتغذیه دام وطیور75-70% ودیگرفراورده های جانبی 5% می باشد[24]،طبق آخرین آمارسطح زیرکشت ذرت درایران 000/300 هکتاراست که ازاین مقداردرحدود 000/50 هکتار(20%)به کشف ذرت سیلوی اختصاص دارد که استان تهران به 000/16 هکتارسطح زیرکشت ازنظرکاشت ذرت سیلوی دردرجه اول اهمیت قراردارد[31] .
   تنوع شرایط آب و هوایی در مملکت ما موجب گشته تا در بعضی نواحی به علت وجود فصول نا مساعد و طولانی،استفاده از علوفه سبزوتازه محدود گردد.به طوری که جهت جبران این کمبودوذخیره علوفه،دامداری ها به دنبال روش هایی نظیر خشک نمودن،سیلو کردن و...بروند.دربین روشهای فوق ،استفاده از علوفه سیلو شده به دلیل کیفیت بالا ،تنوع ویتامین هاوارزش غذایی فوق العاده برروش خشک کردن،که سبب تلفات مواد غذایی بالاخص پروتئینی آن است،ارجحیت داشته و به همین دلیل در سالهای اخیر سطح زیر کشت ذرت علوفه ای با توجه به ارزش غذایی آن ،سازگاری با شرایط اقلیمی متفاوت و عملکرد بالای آن در واحد سطح افزایش چشمگیری داشته و امروز یکی از رقم های بالای جیره غذایی دام ها بالاخص گاوهای شیری را تشکیل می دهد[6].
  واژه سیلو(silo)ازکلمه یونانی سیروس (siros)مشتق شده است که بعضی از گودال در زمین می باشد چندین هزارسال قبل کشاورزان علوفه را به صورت سیلو برای خود نگهداری می نمودند.بعدها مصریها با تکنیک سیلوکردن آشنا شدند وطبق نقاشی های رنگی مربوط به سیلوکردن توسط مصریها در1000 الی 1500 سال قبل ازمیلاد،مصریها اهمیت سیلوکردن درفضای بدون هوا را فهمیده بودند[31].سیلوی علوفه درسال 1860 درمجارستان شروع شد،سپس عمل سیلوکردن را کشاورزان آلمانی وفرانسوی آموختند وبکاربستند . آرکیست گرفورد (Argisste Gofford,1879)اولین کتاب خود را درسال 1877 تحت عنوان اصول اولیه سیلو نمودن ذرت منتشرنمود وی (پدرسیلوی مدرن)نامیده شد . دویک(duvich ,1980) گزارش نمود که هیبریدهای جدیدتردارای وزن علوفه بیشترو شاخص برداشت معنی دار می باشند . درآمریکا گری بیل وهمکاران (Graybillet.1991) دریافتند که درصورتیکه تراکم کشت ارقام سیلوئی از50000 بوته درهکتاربه 80000 بوته درهکتارافزایش حاصل نماید،تولید کل ماده خشک نیز افزایش حاصل خواهد کرد . واتیلوندا وهانتر(vattikonda and Hunter,1983 ) طی دوسال بررسی برروی دوسری ازهیبریدها (28 و60 هیبرید) درکانادا همبستگی نسبی محصول دانه ومحصول کل بوته را محاسبه نمودند دراین همبستگی به ترتیب r=0: 50  ,r =0 : 48  بود ودراین بررسی مشخص شد هیبریدی که دارای بیشترین محصول دانه بود علوفه بیشتری نیز تولید کرده است . اهلشود(Ahlischwed,1984 ) اعلام نمود که ذرت سیلوشده با 30 – 25% ماده خشک  30 – 20% ارزش دانه ذرت را دارا می باشد،درصورتیکه ارزش غذایی آن 12-8% بیشترازذرت خشک شده درتغذیه گاوهای گوشتی می باشدجعفرشاملودریک بررسی تحت عنوان وبررسی ومقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت سیلوئی و تعیین درجه سازگاری آنها باشرایط مختلف محیطی که در10 منطقه از جمله کرج انجام شد ،نتیجه گرفت که هیبرید)73(K589*B با عملکرد3/93تن در هکتاردارای بیشترین عملکرد و پایداری نسبتا خوبی را نیز نشان داده است [7].در بررسی های مشابه که توسط وحدت وخاوری تحت عنوان بررسی عملکرد نها ئی هیبریدهای ذرت سیلوئی که طی 3 سال درمشهد انجام شدمشخص گردید که ذرت هیبریدکمپوریت(ko6) نسبت به سایرهیبریدها وشاهد (704)برتری داشته است [19]. همچنین یغموری دریک بررسی تحت عنوان (بررسی ومقایسه عملکردنهائی هیبریدهای ذرت سیلوئی وتعیین درجه سازگاری آنها با شرایط مختلف محیطی)که بمدت 3 سال درکردستان شدنتیجه گرفت که رقم ko6 با عملکرد 83 تن درهکتارنسبت به شاهد وسایرارقام مورد بررسی برتری داشته است [20].
  چوکان دریک بررسی درگرگان تحت عنوان (بررسی ومقایسه عملکرد درارقام هیبریدهای ذرت سیلوئی )دریافت که بیشترین همبستگی برگ (97 %) باعملکرد بوته داشته اند وعملکرد علوفه درکرت بیشترین همبستگی را با وزن ساقه بوته (81 %) داشته است [2].
  یکی از عمده ترین مشکلات تولیدپروتئین ومحصولات دامی درکشورعدم وجود علوفه خوارک کافی جهت تغذیه دامهاست وذرت علوفه ای به عنوان یکی ازمحصولات اساسی ومهم می تواند نقش عمده ای را دراین راستا ایفا کند


  فهرست مطالب:
  مقدمه                                                                                    
  فصل اول:خصوصیات گیاه شناسی ذرت                                       
  شکل ظاهری یک بوته ذرت                                  
  خصوصیات بوتانیکی ذرت                                    
  ریشه                                                    
  ساقه                                                   
  برگ                                                   
  دانه ذرت                                                       
  طبقه بندی ذرت                                             
  رشد                                                           
  اکولوژی ذرت                                                 
  آب وهوا                                                       
  آبیاری                                                        
  کود                                                             
  بررسی اثرات تنش آبی وکود پتاسیم بر عملکرد
  ارقام ذرت علوفه ای                                                
  اثرات کاربرد پتاسیم وروی در زراعت ذرت علوفه ای    
  اثرات کود زیستی فسفاته بارور
  بر عملکرد ذرت علوفه ای                                          
  اثر کود آبیاری بر مصرف کود وآب
  بر ذرت علوفه ای                                                 
  اثرات کاربرد باکتر یها ی محرک رشد(PGPR)
  بر عملکرد ذرت علو فه ای                                             
  فصل دوم:بررسی منابع                                                   
  خصوصیات فنو لوژیکی                                      
  کاشت تا سبز شدن                                     
  کاشت تا انتقال مریستم رویشی به زایشی            
  کاشت تا کاکل دهی                                    
  گرده افشانی و کاکل دهی                              
  خصوصیات رشد رویشی                                                         
  تعداد برگ                                               
  سطح برگ                                               
  ارتفاع بوته                                               
  گل آذین نر                                              
  زاویه برگ                                               
  ماده خشک                                              
  تاریخ کاشت                                                  
  تراکم بوته                                                     
  تناوب،آئیش و روشهای نوین زراعت ذرت                 
  تناوب وآئیش                                           
  روشهای زراعی نوین                                   
  اهمیت اقتصادی                                                                    
  کارآیی مصرف انرژی در ذرت                              
  فصل سوم:سیلو                                                                                
  کشت ذرت برای تهیه علوفه تازه وسیلو                   
  راه و روش نگهداری علوفه                                
  عملکرد وبهره برداری                                       
  انواع مواد سیلوئی                                           
  سیلو ذرت                                                   
  فوائد سیلو کردن نباتات علو فه ای                        
  روش پر کردن سیلو                                        
  گنجایش سیلو                                               
  استفاده از مواد افزودنی در سیلو                          
  انواع ساختمان سیلو                                       
  سیلوهای روی زمین                                 
  سیلو های نیمه زیرزمینی                           
  سیلوهای زیر زمینی                                 
  روش کلی سیلو کردن گیاهان علوفه ای                      
  سیلوی گرم                                                 
  سیلوی معمولی(سرد)                                      
  سیلو کردن با افزایش مواد                                 
  سیلو کردن علوفه با رطوبت کم                           
  آماده نمودن سیلو                                                
  تکنولوژی سیلو کردن ذرت                                      
  سیلو کردن گیاه کامل ذرت                                
   سیلو کردن بلال ذرت                                      
  سیلو کردن بقایای ذرت                                    
  سیلو کردن بقایای ذرت با  افزودن آب و نمک           
  سیلو کردن بقایای ذرت مخلوط با آب ملاس دار        
  سیلو کردن بقایای ذرت مخلوط با تفاله
  کارخانه های الکل سازی یا تفاله آبدار چغندر                       
  سیلوکردن بقایای ذرت مخلوط با
   علوفه های سبز یا سایرعلوفه های آبدار                              
  سیلو کردن چوب بلال ذرت                               
  روش برداشت مواد سیلو شده                                  
  استفاده از سیلو در تغذیه دام                                   
  رزیابی کیفیت مواد سیلو شده                                 
  مصرف علوفه سیلو شده در تغذیه دام                          
  تذکرات و یادآوری ها                                            
  منابع  برچسب ها: تحقیق درمورد پرورش ذرت دانلود تحقیق درمورد پرورش ذرت پرورش ذرت پرورش ذرت علوفه ای تحقیق درمورد ذرت علوفه ای و سیلوی آن تحقیق درمورد پرورش ذرت و نحوه پرورش آن ذرت خصوصیات گیاه شناسی ذرت طبقه بندی ذرت
 • فایل در قالب word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.