تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام این محصول در 466 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است غشاهاي بیولوژیکی به دلیل داشتن ماهیت اسیدي در برابر اکثر مواد قطبی یا باردار نفوذناپذیر میباشند، ولی نسبت به مولکولهاي کوچک، غیرقطبی و آبگریز نفوذپذیرند.

دسته بندی: فنی و مهندسی » دام و طیور

تعداد مشاهده: 2782 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 466

حجم فایل:3,651 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

  توضیحات محصول:

  کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام 

  فصل یازدهم : ساختار غشاء سلولی 
  غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است
  لیپیدهاي اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها ، گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو
  لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر داراي فسفاتیدیل کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً
  داراي فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین
  دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدي نقش دارند
  فسفولیپیدهاي غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین
  دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهاي سلولی داراي ساختار دولایهاي از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه
  دمهاي غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و گروههاي سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی
  (فضاي خارج سلولی و سیتوزول) . میباشند 
  فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دياسیل گلیسرولها در محیط آبی ساختارهاي کروي به نام میسل
  تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب دورند و گروههاي سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و
  در تماس با فاز آبی می . باشند 
  لیپوزومها وزیکولهاي کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف فراصوتی (Sonication ) ایجاد میشوند و داراي
  ساختار دو لایه لیپیدي هستند که یک حفره آبی را احاطه می . کند 
  پروتئینهاي غشاء به دو دسته تقسیم میشوند: پروتئینهاي اینتگرال (Integral) یا غشاءگذر و پروتئینهاي محیطی
  (Peripheral) یا سطحی. پروتئینهاي اینتگرال به طور نامتقارن در ضخامت غشاء دو لایه لیپیدي پخش شده اند و به
  دلیل داشتن دو سر آبدوست که از درون و بیرون غشاء برجست ه شدهاند و یک منطقه آبگریز که از مرکز آبگریز دو لایه
  لیپیدي میگذرد ، آمفیپاتیک میباشند. براي مثال در غشاء گلبول قرمز پروتئین تعویض آنیونی (باند 3) پروتئینی چند
  گذر است و حداقل ده بار از عرض دو لایه غشاء عبور میکند؛ در حالیکه گلیکوفورینهاي B ،A و C از نوع تک گذر بوده
  و فقط یک بار در طول غشاء امتداد یافتهاند. پروتئینهاي محیطی از طریق برهمکنش با نواحی آبدوست پروتئینهاي
  اینتگرال و سر قطبی فسفولیپیدها به غشاء متصل میشوند؛ مانند اسپکترین، انکیرین، اکتین و پروتئین باند  
  سنگر (Singer) و نیکلسون (Nicolson) مدل موزاییک سیال را براي غشاها پیشنهاد دادند که براساس آن بعضی از
  پروتئینهاي اینتگرال در دو لایه لیپیدي فرو رفتهاند و پروتئینهاي محیطی به سطح غشاء چسبیدهاند. درجه سیالیت
  (Fluidity) غشاء به دما و ترکیب لیپیدي آن بستگی دارد. زنجیرههاي آبگریز اسیدهاي چرب در غشاء میتوانند چنان
  آرایش منظمی پیدا کنند که ساختمانی نسبتاً سخت ایجاد شود. زنجیرههاي آبگریز با افزایش دما از حالت منظم به
  حالتی نامنظم یعنی آرایشی شبه مایع تبدیل میشوند. دم اسیدهاي چرب اشباع مستقیم است، ولی دم اسیدهاي چرب
  غیراشباع که معمولاً به شکل سیس هستند تا خورده است. هر چه تاخوردگی دمها بیشتر باشد، فشردگی غشاء کمتر
  بوده و غشاء سیالتر می . شود 
  در دماي انتقالی (Transition temperature) یا Tm ساختمان غشاء از حالت منظم به حالت نامنظم تبدیل میشود
   (یا ذوب میشود). اسیدهاي چرب اشباع و بلند با قدرت بیشتري از طریق زنجیرههاي هیدروکربنی خود با یکدیگر برهم
  کنش دارند و لذا Tm را افزایش میدهند؛ یعنی براي افزایش سیالیت غشاء دماي بیشتري مورد نیاز است. ولی اسیدهاي
  چرب غیراشباع که به شکل سیس هستند با کاهش فشردگی زنجیرههاي جانبی و بدون کاستن از خاصیت آبگریزي آنها،
  سیالیت غشاء را افزایش میدهند. کلسترول در دماي کمتر از Tm در بر همکن ش دمهاي اسیدهاي چرب تداخل ایجاد
  میکند و موجب افزایش سیالیت غشاء میشود، ولی در دماي بیشتر از Tm سیالیت غشاء را کاهش میدهد، زیرا به اندازه
  دمهاي هیدروکربنی اسیدهاي چرب در غشاء تحرك ندارد و بنابراین سیالیت غشاء محدود می . شود 
   
  انتقال مواد از غشاء 
  غشاهاي بیولوژیکی به دلیل داشتن ماهیت اسیدي در برابر اکثر مواد قطبی یا باردار نفوذناپذیر میباشند، ولی نسبت به مولکولهاي کوچک، غیرقطبی و آبگریز نفوذپذیرند. ترکیبات قطبی و باردار و یونها براي عبور از غشاء به پروتئینهاي غشائی نیاز دارند که شامل پروتئینهاي حامل و کانالها میباشند

  مجموعه تستها
  1 - تمام موارد زیر مربوط به ویتامین A است مگر ؟
  1) جلوگیري ازکم خونی 2) بعنوان آنتی اکسید انت
   3) بینایی 4) ایجاد سرطان
   -2 بیوتین جهت انجام کدام واکنش زیر ضروري می باشد ؟
  1) هیدروکسیلاسیون 2 ) کربوکسیلاسیون 3) دامیناسیون 4) دهیدراتاسیون
  3 - افزایش کدام ویتامین به مواد غذایی از اکسیداسیون آن جلوگیري می کند ؟
   B1
   (4 D (3 E (2 K (1
   -4 ویتامین E را به خاطر داشتن کدام خواص به مواد غذایی اضافه می کنند ؟
  1) خاصیت اسید 2) خاصیت ضد میکروبی
  3) خاصیت آنتی اکسیدانتی 4) خاصیت اکسید کنندگی 
  5- در ارتباط با ویتامین K کدام عبارت نادرست است ؟ 
  1) از طریق گاما کربوکسیلاسیون اسید گلوتامیک به انجام انعقاد خون کمک می کند
  2) فرم طبیعی آن در چربی است
  3) دیکومارول آنتاگونیست آن است
  4) در ساختمان آن حلقۀ ایزوالکسازین بکار رفته است
  6 - براي جلوگیري از اکسیداسیون چربی هاي مایع و دوام آنها کدام ویتامین اضافه می شود ؟ 
  B1
   (4 D (3 E (2 K (1
  -7 مصرف خام سفیده باعث کاهش فعالیت کدام ویتامین می شود ؟ 
  B6
   (4 H (3 C (2 K (1« 88» بیوشیمی 
  -8 کدام ویتامین ایزوپرونوئید نیست ؟ 
  K (4 C (3 E (2 A (1
  -9 کدام ویتامین متعلق به خانوادة کینون هاست ؟ 
   C(4 A(3 E(2 K 1(
  3 م می به 1 و 25 هیدروکسی ویتامین 10 3 D - تبدیل 25 - هیدروکسی ویتامین - D
  بوسیله کدام یک انجا
  شود ؟ 
  1 1) - هیدروکسیلاز کبدي 1 2) - هیدروکسیلاز کلیوي 
  2 3) - هیدروکسیلاز کلیوي 25 (4 - هیدروکسیلاز کبدي 
  -11 کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین نقش دارد ؟ 
   K (4 C (3 B (2 A (1

  پاسخنامه تست هاي فصل ویتامین ها 
   - 1-4
  2-2 
  3-2 - سه ویتامین E/C/A آنتی اکسیدانت هستند
   
  4-3 - ویتامین E یک نوع آنتی اکسیدانت است
  5-4 - در ساختمان ویتامین B2 حلقه ایزوالکسازین وجود دارد
   -2 6
  7-3 - مصرف سفیده خام تخم مرغ سبب کاهش جذب ویتامین H یا بیوتین می شود
  8-3 - ویتامین C نوعی ویتامین محلول در آب است وساختمان آن نوعی قند می باشد
  9-1 - ویتامین K نوعی کینون است
  10-2 - آنزیم 1 - هیدروکسیلاز درکلیه سبب تبدیل 25 - هیدروکسی D3 به 1 و 25 هیدروکسی D3 می شود
  11-4 - ویتامین K با فعلا کردن پروترومبین در انعقاد خون نقشی دارد 
  برچسب ها: دانلود کتاب فیزیولوژي دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود کتاب فیزیولوژي دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود کتاب فیزیولوژي دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام استخوان بندي استخوان پهن کورتکس غضروف مفصلی پري اوسیتوم
 • نوع فایل:Pdf
  سایز: 6.00mb
  تعداد صفحه:466
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.