تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

فایل های دیگر این دسته

تحقيق، تاريخ تحليلي صدر اسلام تحقيق، تاريخ تحليلي صدر اسلام قیمت: 20,000 تومان
وسایل ضروری در سفر و طبیعت گردی وسایل ضروری در سفر و طبیعت گردی قیمت: 15,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها قیمت: 160,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره قیمت: 140,000 تومان
پاورپوینت ،کارکنان وفادار.سرمایه استراتژیک ورمز ماندگاری سازمان ها درعصردیجیتال پاورپوینت ،کارکنان وفادار.سرمایه استراتژیک ورمز ماندگاری سازمان ها درعصردیجیتال قیمت: 48,000 تومان
پاورپوینت،استارتاپ های گردشگری،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند وتوسعه پایدارکسب وکارها پاورپوینت،استارتاپ های گردشگری،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند وتوسعه پایدارکسب وکارها قیمت: 35,000 تومان
پاورپوینت”زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری پاورپوینت”زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری قیمت: 58,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو قیمت: 120,000 تومان
توصیه های مهم برای خرید خانه و آپارتمان توصیه های مهم برای خرید خانه و آپارتمان قیمت: 15,000 تومان
انواع روش های جهت یابی و یافتن مسیر درکوهستان،جنگل،دشت و بیابان انواع روش های جهت یابی و یافتن مسیر درکوهستان،جنگل،دشت و بیابان قیمت: 15,000 تومان

جزوه اصول فلسفه رشته هنر

اصطلاح «فلسفه» از طر یق ترجمه هاي یونانی قرنهاي دوم و سوم هجري (هشتم و نهم ميلادی) به زبا ن عربی وارد شـد. جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

دسته بندی: علوم انسانی » هنر و گرافیک

تعداد مشاهده: 1852 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 314

حجم فایل:17,998 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • جزوه اصول فلسفه رشته هنر

  توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته هنر ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  

   

  بخش اول : کلیات 
  فصل اول : معنا و مفهوم فلسفه 

  و حکمت در اسلام 
  اشاره:
  اصطلاح «فلسفه» از طر یق ترجمه هاي یونانی قرنهاي دوم و سوم هجري (هشتم و نهم می يلاد ) به زبا ن عربی وارد شـد. از
  سویی ، در تمدن اسلامی، فلسفه را بدا ن معنا که در زبان انگلیسی مصطلح است، نـه فقـط مـی بایـد در مکاتـب مختلـف
  فلسفه اسلامی که علاوه بر آ ن در ذی ل دیگر عناوین، به ویژ ه مباحث کلام، معرفت، اصو ل فقه و ... نیز جستجو کرد و ایـن
  جدا از موضوعاتی نظیر صر ف و نحو و تاری خ اس ت که منشأ توسع ه شعب یخاص از فلسف ه گردید ه است.به طور کلی توجـه
  یمحققان غرب ریبه س یفلسفه اسلام لیبه دو دل كاند : یکیبوده است یطب عت یموضوع و د يگر یطب عت یبحـث علمـ در
  ینزد غرب ان.بخش عمده فلسفه اسلامی نیتا آنجا که ا یاند شه یتیاهم يبرا خارج از حوزه اسلام دارد ،متعلق بـه گذشـته
  يا یبس ار دور است.فلسفه اسلامی ،از جهت روح و نگرش از اساس قرون وسطایی است و از زمان متفکـران نامـدار قـرون
  ریوسطا نظ یتوماس آکو ناس یو راجر ب کن نیتاکنون ،ا یاند شه فقط تا آنجا در غرب مورد عنا تی بوده است کـه محققـان
  توانسته اند ارتباط مستق می ای غ ری میمستق آن را با بسط و تکامل فلسفه اروپایی ای یحیکلام مس . نشان دهند
  از ییسو گرید فلسفه در غرب و از قرن هفدهم می يلاد به بعد ،راه کاملاً جد يدی شیپ گرفته است.مدام کوششـهاي تـازه
  يا یبه کار م رود تا جهان ینیب یمنسجم يبرا يانسان امروز یبن ان نهاده شود که در آن نقش اندیشه یباستان (ی یونان ) و
  قرون وسطایی(هم اسلامی ینیو هم لات ) به تدریج ای دهیناد یگرفته م ایشود زیناچ یبه شـمار مـ آ دیـ .علاوه بـر ا نیـ از
  یزمان یکه متون تصح ح یشده یونان فراهم شده اند،نقشی که فلسفه اسلامی در حفظ و انتقال اندیشـه ی یونـان در فاصـله
  يسالها 184 تا 596 يهجر يقمر ( 800 تا 1200 یم بيلاد )داشته شتری اعتبار خود را نزد غربیان از دسـت داده اسـت.با
  نیا یوجود نم نیتوان ا زیرا ن انکار کرد که نظام فکري که متفکران مسلمان بر مبناي آن جهان را تعبیر و تفسـیر کـرده اند برا مطالعه فرهنگ بشري شایان توجه است

  مجموعه تست 
   1ـ مصراع "چرخ با ایناختران نغز و خوش وزیباستی"ازکدام فیلسوف مسـلمان اسـت وبـه نظـر کـدام یـک از  فیلسوفان یونان اشاره دارد 
  1 )ابن سینا،ارسطو 2 )شیخ اشراق،ارسطو 3)میرداماد،افلاطون 4)میرفندرسکی،افلاطون 
  2ـ اصطلاحات زمان دهري و سرمديازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است 
  1 )میر فندرسکی 2 )میرداماد 3)ملاصدرا 4)ابن سینا 
  3ـ رساله هاي الواح عمادیه و سلامان وابسال به ترتیب ازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است 
  1 )ابن سینا و سهروردي 2 )خواجه نصیر و فارابی 3 )سهروردي و ابن سینا 4 )ابن سینا و خواجه نصیر 
  4ـ نظریه تشکیک در حقیقت وجود ازکدام فیلسوف مسلمان است 
  1 )ابن سینا 2)ملاصدرا 3)فارابی 4)شیخ اشراق 
  5ـ قصه سلامان وابسال راکدام فیلسوف شرح دادهاست 
  1 )ابن سینا 2)شیخ بهایی 3)فیض کاشانی 4)ملاصدرا 
  6ـ ازفلاسفه بزرگ اسلامیاست که درفلسفه وکلام، نجوم،ریاضیات،طب وادبیات در جهان اسلام کم نظیر است 
  1 )ابن رشد 2)ابو ریحان بیرونی 3)ابونصر فارابی 4)خواجه نصیرالدین طوسی 
  7ـ داستان مونس العشاق اثر کیست 
  1 )شهاب الدین سهروردي 2 )ملا محسن فیض 3)ملاهادي سبزواري 4)محمود شبستري 
  8ـ مقامات عارفان درکدامیکازآثارابن سینامطرح شدهاست 
  1 )اشارت و تنبیهات 2 )شفا 3)دانشنامه علائی 4)قانون
  برچسب ها: دانلود جزوه اصول فلسفه رشته هنر جزوه اصول فلسفه دانلود اصول فلسفه رشته هنر کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل
 • نوع فایل:Pdf
  سایز: 17.4Mb
  تعداد صفحه:314
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.