تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

فایل های دیگر فروشنده

پایه 11 پاورپوینت تفکر خلاق (واگرا) PPt پایه 11 پاورپوینت تفکر خلاق (واگرا) PPt قیمت: 19,000 تومان
پایان نامه پذيرش اهميت سرمايه اجتماعی و باور به تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی (همراه با جامعه آماري و مط پایان نامه پذيرش اهميت سرمايه اجتماعی و باور به تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی (همراه با جامعه آماري و مط قیمت: 30,000 تومان
سلامت عمومی و موفقیت تحصیلی (همراه با جامعه آماري و مطالعه موردی) سلامت عمومی و موفقیت تحصیلی (همراه با جامعه آماري و مطالعه موردی) قیمت: 30,000 تومان
کرامت در آثار مولوی و عطار کرامت در آثار مولوی و عطار قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه نظام حسابداري تعهدي و نظام بودجه ريزي عملکردي (با نمونه موردی) پایان نامه نظام حسابداري تعهدي و نظام بودجه ريزي عملکردي (با نمونه موردی) قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه بررسی تاخیر اجرای پروژه های عمرانی و عواقب اقتصادی آن پایان نامه بررسی تاخیر اجرای پروژه های عمرانی و عواقب اقتصادی آن قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه رابطه سرمایه‌های روانشناختی با فرسودگی و اشتیاق شغلی (نمونه موردی) پایان نامه رابطه سرمایه‌های روانشناختی با فرسودگی و اشتیاق شغلی (نمونه موردی) قیمت: 19,000 تومان
پایان نامه مکانیزم های راهبری شرکتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا پایان نامه مکانیزم های راهبری شرکتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا قیمت: 19,000 تومان
پایان نامه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارمندان اداره آموزش و پرورش (نمونه موردی) پایان نامه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارمندان اداره آموزش و پرورش (نمونه موردی) قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه علت گرایش نوجوانان و جوانان به ارتباطات اینترنتی و شبکه هاي اجتماعي و مجازی پایان نامه علت گرایش نوجوانان و جوانان به ارتباطات اینترنتی و شبکه هاي اجتماعي و مجازی قیمت: 19,000 تومان

پایان نامه تنوع در جو

پایان نامه رشته کشاورزی درباره تنوع در جو؛ به منظور بررسی عملکرد و اجزا عملکرد در 20 لاین و ژنوتیپ جو و تعیین بهترین ژنوتیپ، آزمایشی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی (RCBD) با 4 تکرار در سال 89-88 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. صفات مورد ارزیابی عبارت اند از: روز تا جوانه ز

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 2042 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:1,835 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده:
  به منظور بررسی عملکرد و اجزا عملکرد در 20 لاین و ژنوتیپ جو و تعیین بهترین ژنوتیپ، آزمایشی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی (RCBD) با 4 تکرار در سال 89-88 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. صفات مورد ارزیابی عبارت اند از:  روز تا جوانه زنی، روز تا  سنبله دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد کل دانه، بیوماس، وزن هزار دانه، طول ریشک، طول پدانکل، عملکرد دانه، شاخص برداشت بودند.پس از تجزیه واریانس مشخص گردید اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1 و 5 درصد وجود دارد. پس از مقایسه میانگین ها به روش دانکن مشخص گردید ژنوتیپ شماره 8 (Bgs/Dajia//L.1242/3/(L.B.IRAN/Una8271//Gloria'S'/3/...) با عملکرد 9/3733 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد و ژنوتیپ شماره 1 (Nimrooz) با عملکرد 7/2041 کیلوگرم در هکتار پایین ترین عملکرد را دارا می باشد. در بررسی همبستگی صفات مشخص شد عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری با صفات تعداد دانه در متر مربع و تعداد دانه در سنبله اصلی دارا می باشد. همچنین در بررسی رگرسیون گام به گام با در نظر گرفتن عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل مشخص شد که صفات تعداد دانه در سنبله اصلی، بیوماس، طول پدانکل، روز تا ظهور سنبله، روز تا جوانه زنی، تعداد سنبله، طول ریشک، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه به نحو موثری بر روی عملکرد دانه تاثیرگذار هستند. در تجزیه به مولفه‌های اصلی 5 مولفه دارای مقادیر ویژه بیشتر از یک بودند. در مولفه اول صفات شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله اصلی و در مولفه دوم صفات روز تا جوانه زنی، روز تا سنبله دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و در مولفه سوم بیوماس، دانه در متر مربع و در مولفه چهارم طول ریشک، طول پدانکل و در مولفه پنجم عملکرد دانه و طول سنبله اصلی دارای بیشترین اهمیت بودند.در تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها در 3 کلاستر قرار گرفتند. در کلاستر 1 ژنوتیپ های 1، 12، 17 و کلاستر دوم ژنوتیپ های 4، 6، 7، 8، 9، 10، 14، 15، 16، 18، 19 و در کلاستر سوم ژنوتیپ های 2، 3، 5، 11، 13، 20 قرار گرفتند. با توجه به حداکثر فاصله ژنتیکی بین ژنتیکی بین ژنوتیپ های کلاستر 1 و 2 به منظور استفاده از هتروزیس می توان از ژنوتیپ های این دو گروه استفاده نمود.

  فهرست مطالب:
  فصل اول: مقدمه وکلیات
  1-1- مقدمه    
  1-2- اهمیت جو   
  1-2-1- فرضیات تحقیق   
  1-2-2- اهداف تحقیق   
  1-3- غلات    
  1-4- جو   
  1-5- سطح زيركشت، توليد و عملكرد جو   
  1-5-1- سطح زير كشت جو در جهان   
  1-5-2- عملكرد جو در جهان    
  1-5-3- سطح زير كشت جو در ايران   
  1-5-4- توليد جو در ايران   
  1-5-5- عملکرد در هکتار در ایران   
  1-6- ویژگیهای گیاه شناسی جو   
  1-6-1- سیستم ریشه ای   
  1-6-2- پنجه زدن   
  1-6-3- ساقه   
  1-6-4- برگ   
  1-6-5- گل آذین   
  1-6-6- ریشک   
  1-6-7- دانه    
  1-7- طبقه بندی جو   
  1-8- ارقام جو پاییزه و بهاره   
  1-8-1 جوهای پاییزه   
  1-8-2- جو بهاره   
  1-8-3- جو دوفصله یا بی تفاوت (حدواسط)   
  1-9- آب و هوا   
  1-10- حرارت   
  1-11- تناوب زراعی   
  1-12- خاک   
  1-13- تهیه زمین مناسب   
  1-14- تاریخ کاشت   
  1-15- كاشت   
  1-16- داشت   
  1-16-1- نیاز غذایی جو    
  1-16-2- زمان مصرف كودهای شیمیایی   
  1-16-3- نحوه مصرف كودهای شیمیایی   
  1-16-4- میزان مصرف كودهای شیمیایی در جو   
  1-16-5- نیاز آبی و آبیاری   
  1-16-6- بیماری ها    
  1-16-7- آفات   
  1-16-8- علفهای هرز   
  1-17- برداشت   
  1-18- اصلاح نباتات   
  1-19- تاریخچه اصلاح نباتات    
  1-20- اهداف اصلاح نباتات   
  1-20-1- افزایش عملکرد   
  1-20-2- توسعه حوزه کشت   
  1-20-3- مقاومت به امراض و آفات    
  1-20-4- بهبود کیفیت محصول   
  1-21- اهداف اصلاحی جو   
  1-21- الف) افزایش و پایداری عملکرد   
  1-21- ب) زودرسی   
  1-21- د)مقاومت به ورس   
  1-21- ه) مقاومت به بیماریها و آفات    
  1-21- و) مقاومت به تنش های غیرزنده (خشکی، سرما و شوری)   
  1-21- ز) کیفیت دانه   
  فصل دوم: بررسی منابع
  2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده بر اهمیت اصلاح ارقام جو   
  2-2- مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی واریته های جو   
  فصل سوم: مواد و روش ها
  3-1- محل اجراي آزمايش   
  3-2- شرايط اکولوژيكي منطقه اجراي طرح   
  3-3- شرایط آب و هوایی   
  3-4- مشخصات طرح آزمايش   
  3-5- روش اجراي آزمايش    
  3-6- صفات مورد بررسی   
  3-6-1- تاریخ جوانه دهی   
  3-6-2-تاریخ ظهور سنبله   
  3-6-3-تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک    
  3-6-4-تعداد دانه در سنبله   
  3-6-5-بیوماس بوته   
  3-6-6-وزن هزاردانه   
  3-6-7-تعداد سنبله   
  3-6-9-طول ریشک   
  3-6-10-دانه در متر مربع   
  3-6-11-تعداد دانه در سنبله اصلی   
  3-6-12-طول پدانکل    
  3-6-13-عملكرد دانه   
  3-7- روش تحليل آماري   
  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
  4-1 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها   
  4-1-1 تاريخ جوانه زني   
  4-1-2 تاریخ ظهور سنبله   
  4-1-3 تاريخ رسيدگي فيزيولوژيك   
  4-1-4 طول سنبله اصلی    
  4-1-5 طول پدانکل   
  4-1-6 طول ریشک   
  4-1-7 تعداد سنبله   
  4-1-8 دانه در سنبله   
  4-1-9 دانه در متر مربع    
  4-1-10 تعداد دانه در سنبله اصلی   
  4-1-11 وزن هزار دانه   
  4-1-12 بیوماس   
  4-1-13 عملکرد دانه   
  4-1-14 شاخص برداشت   
  4-2 همبستگی بین صفات   
  4-2-1 همبستگی بین عملکرد و سایر صفات    
  4-2-2 همبستگی بین سایر صفات   
  4-3- روابط رگرسیونی بین عملکرد دانه و سایر صفات مورفولوژیکی   
  4-4- تجزیه به مولفه های اصلی   
  4-5- تجزیه خوشه ای   
  4-6 تجزیه واریانس کلاسترها   
  فصل پنجم: نتیجه گیری کلی
  5-1- بحث   
  5-2- نتیجه گیری   
  5-3- پیشنهادات   
  ادامه فهرست مطالب
  عنوان    صفحه
  فهرست منابع     برچسب ها: عملکرد تجزیه کلاستر تجزیه به مولفه اصلی رگرسیون گام به گام همبستگی صفات تحقیق درباره جو مقاله درباره جو تولید جو پایان نامه درباره جو پایان نامه رشته کشاورزی کشاورزی جو
 • مناسب برای دانشجویان رشته های کشاورزی
 • در قالب Word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.