تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

بررسی معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)

پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف، مقدمه: نمك ازجمله مواد معدني است كه بشر در طول تاريخ استفاده هاي فراوان از آن نموده است و حتي در گذشته كالايي جهت معاملات پاياپاي بوده است بنده با عنايت به اينكه گنبد نمكي گرمسار جزيي از زادگاهم بوده و اينجانب در معادن مختلف آن به ....

دسته بندی: فنی و مهندسی » معدن

تعداد مشاهده: 5001 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 219

حجم فایل:376 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مقدمه:
  نمك ازجمله مواد معدني است كه بشر در طول تاريخ استفاده هاي فراوان از آن نموده است و حتي در گذشته كالايي جهت معاملات پاياپاي بوده است بنده با عنايت به اينكه گنبد نمكي گرمسار جزيي از زادگاهم بوده و اينجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طي چند سال گذشته فعاليت داشته‌ام، مرا بر آن داشت كه طي اين مقاله تا حدودي آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسين معادن و زمين شناسان محترم معرفي نمايم. اميد است قدمي هر چند كوچك اما مفيد در اين راه برداشته باشم.

  فهرست مطالب:
  مقدمه
  فصل اول: كليات
  ۱-۱)هدف
  ۱-۲)پيشينه و تحقيق
  ۱-۳)روش كار و تحقيق
  فصل دوم: اختصاصات عمومي نمکها در ايران
  الف : کلياتي درمورد نمکها
  ۱-۲ تاريخچه نمک
  ۲-۲ نمک وموارد استفاده آن
  ۳-۲ پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان
  ب: ژئو شيمي و کاني شناسي
  ۴-۲ ژئوشيمي
  ۵-۲ کاني شناسي نمکي (‌هاليت)‌
  ۶-۲ کاني هاي همراه هاليت
  ۷-۲ فرايندهاي بعد از رسوبگذاري
  پ: شرايط ومحيط تشکيل هاليت
  ۸-۲ شرايط تشکيل هاليت
  ۹-۲ محيط تشکيل نمک (‌هاليت)‌
  ۱۰-۲ ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن
  ۱۱-۲ موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها
  ۱۲-۲ سبخا
  ۱۳-۲ محيط هاي دريايي
  ۱۴-۲ نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمده اند؟
  ث: انواع ژنتيکي کارنسارها نمک
  ۱۵-۲ اقيانوس ها و درياها
  ۱۶-۲ درياچه ها
  ۱۷- ۲ آبهاي زير زميني (‌شورابه ها)‌
  ۱۸-۲ حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا
  ۱۹-۲ نهشته هاي نمک لايه اي
  ۲۰-۲ گنبدهاي نمکي
  ۲۱-۲ کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي
  ۲۲-۲ پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي
  ۲۳-۲ چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي
  ج)‌ برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري
  ۲۴-۲ مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877)
  ۲۵-۲ مدل درياچه اي والتر ( ۱۹۰۳)
  ۲۶-۲ مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)
  ۲۷-۲ تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)
  ۲۸-۲ مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک
  ۲۹-۲ مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري
  آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي
  ۳۰-۲ نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس
  ۳۱-۲ گنبدهاي نمكي استان هرمزگان
  ۱-۳۱-۲ گنبد نمكي قشم
  ۲-۳۱-۲ گنبد نمكي سياهو
  ۳-۳۱-۲ گنبد نمكي گچين
  ۳۲-۲ نمك هاي ژوراسيك فوقاني
  ۳۳-۲ آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان
  ۱-۳۳-۲ گنبد نمكي علي آباد
  ۲-۳۳-۲ گنبد نمكي اسماعيل آباد
  ۳-۳۳-۲ نمك آبي راين
  ۴-۳۳-۲ نمك آبي كوير لوت شهداد
  ۵-۳۳-۲ نمك آبي نوق
  ۳۴-۲ نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي
  ۱-۳۴-۲ زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)
  ۲-۳۴-۲ برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد
  ۳-۳۴-۲ گنبدهاي نمكي حوضه يزد
  الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد
  ب- معدن متروكه نمك رستاق يزد
  ج- كانال نمك عقدا
  ۳۵-۲ نمك هاي ائو-اليگوسن
  ۳۶-۲ نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي
  ۳۷-۲ آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان
  ۱-۳۷-۲ خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان
  ۲-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي
  الف-معدن كوه نمك
  ب- معدن تخت رستم
  ج- معدن سردره
  د- معدن سيالك
  ه- برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار
  و- برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)
  ز-معدن راه راهك
  ح-معدن كرند
  ط-معدن ناروبنه
  ي- معدن بنه كوه
  ك-معدن رودخانه شور
  ۳-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار
  الف-معدن گزوشك
  ب-معدن چاه غلغل
  ج-معدن شهر آباد
  د-معدن حسين آباد ده نمك
  ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت
  و-نمك هاي محدوده سرخه
  ز-معدن لاهورد
  ح-برونزدهاي نمكي نمكان
  ۶-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي
  ۳۸-۲ آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان
  ۱-۳۸-۲ زمين شناسي استان خراسان
  ۲-۳۸-۲ معادن و آثار نمكي استان خراسان
  ۱-معدن نمكي آبقوي
  ۲-معدن نمك عمارلو
  ۳-معدن نمك حصار يزدان
  ۴-معدن نمك سلطان آباد
  ۵-معدن نمك غار
  ۶-معدن نمك اسلام قلعه
  ۷-كالشور سبزوار
  ۸-معدن نمك آبي گدار خماري
  ۹-نمك زار سبزوار
  ۱۰-نمك آبي جاجرم
  ۳۹-۲ ذخاير يا آثار نمكي ميوسن
  ۱-۴۰-۲ خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن
  الف-آثار نمكي استان لرستان
  ۱-نمك چل قادي (سفيد دشت)
  ۲-مظهر معدن نمكي چالكل
  ۳-نمك چم چير (امير آباد)
  ۴-مظهر معدني نمك بابا بهرام
  ۴۱-۲ آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن
  ۱-۴۱-۲ خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن
  الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم
  زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر
  ۱- گنبد نمكي قم يا كوه نمك
  ۲- گنبد نمكي يزدان
  ۳- گنبد نمكي آخ
  ۴- گنبد نمكي شيخ حاجي
  ۳-۴۱-۲ خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر
  ۴۲-۲ آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن
  ۱-۴۲-۲ خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن
  ۲-۴۲-۲ گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان
  خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان
  ۱-گنبد نمك مزرعه
  ۲-گنبد نمكي ايوند
  ۳-گنبد نمكي سار
  ۴-گنبد نمكي ترب
  ۵-گنبد نمكي منور
  ۶-گنبد نمكي شوره دره
  ۷-گنبد نمك قره آغاج تبريز
  ۸-گنبد نمك تازه كند
  ۹-گنبد نمك نهند
  ۱۰-گنبد نمكي داش اسپيران
  ۱۱-گنبد نمكي خواجه
  ۱۲-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)
  ۱۳-گنبد نمكي قزلجه
  ۱۴-معدن نمك هريس
  ۱۵-معدن نمك قاپولوق
  ۱۶-گنبدهاي نمكي اواوغلي
  ۱۷-گنبد نمكي خاك مردان
  ۱۸-گنبد نمكي قليچ تپه
  ۱۹-گنبد نمكي زنجيره
  ۲۰-گنبد نمك امير بيك
  ۲۱-گنبد نمكي شعبانلو
  ۲۲-گنبد نمكي كشك سراي
  ۲۳-معدن نمك مامان
  ۳-۴۲-۲ معادن و آثار نمك استان زنجان
  ۱-معدن نمك خرم آباد(جبا)
  ۲-معدن نمك زهستر آباد
  ۳-مظهر نمك گنبد
  ۴-مظهر نمك گچي قشلاق
  ۵-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)
  ۶-مظهر نمك طالقان
  ۴۳-۲ نمك هاي پليوسن
  ۴۴-۲ نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)
  ۱-۴۴-۲ پلاياهاي خور
  ۲-۴۴-۲ مرداب يا باتلاق گاو خوني
  ۳-۴۴-۲ چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني
  ۴۵-۲ نمك هاي عهد حاضر
  ۱-۴۵-۲ درياچه هاي شور ايران
  الف-درياچه اروميه
  ب- درياچه نمك
  ج-درياچه حوض سلطان
  د-درياچه بختگان
  ه- درياچه مهارلو
  ۹- درياچه شورابيل اردبيل
  فصل سوم: گنبدهاي نمكي گرمسار
  ۱-۳- موقعيت جغرافيايي
  ۲-۳- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي
  – زمين شناسي
  ۲-۳ – زمين شناسي عمومي
  ۴-۳- زمين شناسي شمال غرب گرمسار
  ۴-۳-۱- نمك S
  4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S
  ۴-۳-۳- مارن زرشكي
  ۴-۳-۴- مارن الوان
  ۴-۳-۵- ولكانيك
  ۴-۳-۶- شيل سبز sh
  ۴-۳-۷- گچ وشيل sh – G
  ۴-۳-۸- ژيپس توده‌اي
  ۴-۳-۹- آهك قم O-M
  ۴-۳-۱۰- سازند قرمز فوقاني
  ۴-۳-۱۱-سازند هزار دره
  ۴-۳-۱۲- سازند كهريزك
  ۴-۳-۱۳- گچ كواترنر
  ۴-۳-۱۴- پادگانه هاي آبرفتي
  ۴-۳-۱۵- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه
  ۴-۳-۱۶- كفه هاي رسي و نمكي
  ۴-۳-۱۷- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي
  ۵-۳-۱- زمين شناسي ساختماني
  ۵-۳-۲- گسل‌ها
  -معادن فعال نمک گرمسار
  ۳-۱-معدن كوهدشت كهن
  ۳-۲-معدن نمك قائم
  ۳-۳- معدن نمك غرب قائم
  ۳-۴-معدن نمك مرواريد
  ۳-۵- معدن نمك سالار
  ۳-۶- معدن نمك راهراهك
  ۳-۷- معدن تخت رستم
  ۳-۸-معدن نمك سيالك
  ۳-۹- معدن نمك ميلاد
  ۳-۱۰- معدن نمك صادقي
  ۳-۱۱- معدن نمك سرو
  فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك
  ۴-۱- كارخانه نمك كوبي زهره
  ۴-۲- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره
  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
  منابع و ماخذ  برچسب ها: تحقیق معادن نمک پروژه معادن نمک بررسی معادن نمک گرمسار پایان نامه اکتشاف معدن نمک پروژه معادن نمک بررسی گنبدهای نمکی پایان نامه معادن گنبدی نمکی معادن نمک گنبدی گرمسار
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته معدن
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.