آمار بازدیدکنندگان پروژه سيستم بنگاه اتومبيل آنلاين

پروژه سيستم بنگاه اتومبيل آنلاين

پروژه سيستم بنگاه اتومبيل آنلاين با رشنال روز، اين پروژه دارای فايل رشنال روز و يک عدد داکيومنت در يک فايل ورد مي باشد ( 101 صفحه)

دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 9488 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc ,mdl

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:1,397 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • پروژه سيستم بنگاه اتومبيل آنلاين با رشنال روز
  اين پروژه دارای فايل رشنال  روز و يک عدد داکيومنت در يک فايل ورد مي باشد ( 101 صفحه)

  سر فصل های پروژه:
  فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision)
  1-1- مقدمه 11
  1-2- Vision چيست
  1-3- موضوع پروژه
  1-4- اهداف پروژه
  1-5- انجام پروژه چه سودي دارد
  1-6- ذينفعان پروژه
  1-7- سابقه انجام پروژه هاي مشابه
  1-8- معايب پروژه هاي گذشته
  1-9- زبان برنامه نويسي
  1-10- پايگاه داده
  1-11- روش تحليل سيستم
  1-12- سيستم عامل مورد نياز براي پياده سازي
  1-13- ساير نرم افزارهاي مورد نياز براي پياده سازي سيستم
  فصل دوم:  بررسي روند کار در يک سيستم بنگاه اتومبيل آنلاين
  2-1- مقدمه 17
  2-2- بررسي Actor هاي فيزيکي سيستم بنگاه اتومبيل و شرح هر يک از آنها
  2-3-رابطه ي Generalization بين اکتور هاي سيستم
  2-4- بررسي Use case هاي فيزيکي سيستم بنگاه اتومبيل
  2-5- Use Case Diagram هاي فيزيکي سيستم بنگاه اتومبيل
  2-5-1- Use case Diagram اصلي سيستم
  2-5-2-Use case Diagram مربوط به بخش مديريت فروش
  2-5-3-Use case Diagram مربوط به بخش مديريت محصولات ( خودروها )
  2-5-4-Use case Diagram مربوط به بخش مديريت مشتريان
  2-6- نکاتي راجع به نوشتن سناريو براي Use Case ها
  2-6-1- سناريوي  Use Caseثبت نام در سيستم
  2-6-2- سناريوي  Use Case ورود به سيستم
  2-6-3- سناريوي  Use Caseايجاد گروه خودرو
  2-6-4- سناريوي  Use Case درج مشخصات خودرو
  2-6-5- سناريوي  Use Case مديريت قيمت خودروها
  2-6-6- سناريوي  Use Case مشاهده ليست و قيمت خودروها
  2-6-7- سناريوي  Use Case درخواست خريد
  2-6-8- سناريوي  Use Case مشاهده درخواست هاي خريد
  2-6-9- سناريوي  Use Case قرارداد فروش
  2-6-10- سناريوي  Use Case پرداخت وجه
  2-6-11- سناريوي  Use Case بررسي پرداخت ها
  2-6-12- سناريوي  Use Case تحويل خودرو
  2-6-13- سناريوي  Use Case مشاهده گزارش هاي فروش
  2-6-14- سناريوي  Use Caseمديريت مشتريان
  فصل سوم: نمودار Class
  3-1-  مقدمه
  3- 2-  توضيحات متدهاي نمودارهاي کلاس وب سايت همايش و سمينار
  3-3-نمودار اصلي Class سيستم
  3-4-جزئيات و نام هر کلاس
  3-4-1-کلاس کاربر
  3-4-2-کلاس مدير ارشد وب سايت
  3-4-3-کلاس مدير فروش
  3-4-4-کلاس مشتريان
  3-4-5-کلاس گروه خودرو
  3-4-6-کلاس خودرو
  3-4-7-کلاس درخواست هاي خريد
  3-4-8-کلاس قرارداد فروش
  3-4-9-کلاس پرداختي هاي مشتريان
               فهرست شکل ها
   شکل 2- 1- نمايش اکتور کاربر
  شکل 2- 2- نمايش اکتورمدير ارشد وب سايت
  شکل 2- 3- نمايش اکتور مدير فروش
  شکل 2- 4- نمايش اکتور مشتري
  شکل 2- 5- نمايش رابطه ي Generalization بين اکتور هاي سيستم
  شکل 2- 6- نمايش  Use case Diagram اصلي سيستم
  شکل 2- 7- نمايش Use case Diagram مربوط به بخش مديريت فروش
                شکل 2- 8- نمايش Use case Diagram مربوط به بخش مديريت محصولات (خودروها)
  شکل 2- 9- نمايش Use case Diagram مربوط به بخش مديريت مشتريان
               فهرست جداول و نمودارها
  جدول 2- 1-جدول اصلي سناريو 26
  جدول 2- 2- جدول سناريوي  Use Caseثبت نام در سيستم
  جدول 2- 3- جدول سناريوي  Use Case ورود به سيستم
  جدول 2- 4- جدول سناريوي  Use Case ايجاد گروه خودرو
  جدول 2- 5- جدول سناريوي  Use Case درج مشخصات خودرو
  جدول 2- 6- جدول سناريوي  Use Case مديريت قيمت خودروها
  جدول 2- 7- جدول سناريوي  Use Case مشاهده ليست و قيمت خودروها
  جدول 2- 8- جدول سناريوي  Use Case درخواست خريد
  جدول 2- 9- جدول سناريوي  Use Case مشاهده درخواست هاي خريد
  جدول 2- 10- جدول سناريوي  Use Case قرارداد فروش
  جدول 2- 11- جدول سناريوي  Use Case پرداخت وجه
  جدول 2- 12- جدول سناريوي  Use Case بررسي پرداخت ها
  جدول 2- 13- جدول سناريوي  Use Case تحويل خودرو
  جدول 2- 14- جدول سناريوي  Use Case مشاهده گزارش هاي فروش
  جدول 2- 15- جدول سناريوي  Use Case مديريت مشتريان
  نمودار2- 1- نمودار توالي ثبت نام در سيستم
  نمودار2- 2- نمودار همکاري ثبت نام در سيستم
  نمودار2- 3- نمودار فعاليت ثبت نام در سيستم
  نمودار2- 4- نمودار توالي ورود به سيستم
  نمودار2- 5- نمودار همکاري ورود به سيستم
  نمودار2- 6- نمودار فعاليت ورود به سيستم
  نمودار2- 7- نمودار توالي ايجاد گروه خودرو
  نمودار2- 8- نمودار همکاري ايجاد گروه خودرو
  نمودار2- 9- نمودار فعاليت ايجاد گروه خودرو
  نمودار2- 10- نمودار توالي درج مشخصات خودرو
  نمودار2- 11- نمودار همکاري درج مشخصات خودرو
  نمودار2- 12- نمودار فعاليت درج مشخصات خودرو
  نمودار2- 13- نمودار توالي مديريت قيمت خودروها
  نمودار2- 14- نمودار همکاري مديريت قيمت خودروها
  نمودار2- 15- نمودار فعاليت مديريت قيمت خودروها 51
  نمودار2- 16- نمودار توالي مشاهده ليست و قيمت خودروها
  نمودار2- 17- نمودار همکاري مشاهده ليست و قيمت خودروها
  نمودار2- 18- نمودار فعاليت مشاهده ليست و قيمت خودروها
  نمودار2- 19- نمودار توالي درخواست خريد
  نمودار2- 20- نمودار همکاري درخواست خريد
  نمودار2- 21- نمودار فعاليت درخواست خريد
  نمودار2- 22- نمودار توالي مشاهده درخواست هاي خريد
  نمودار2- 23- نمودار همکاري مشاهده درخواست خريد
  نمودار2- 24- نمودار فعاليت مشاهده درخواست هاي خريد
  نمودار2- 25- نمودار توالي قرارداد فروش
  نمودار2- 26- نمودار همکاري قرارداد فروش
  نمودار2- 27- نمودار فعاليت قرارداد فروش
  نمودار2- 28- نمودار توالي پرداخت وجه
  نمودار2- 29- نمودار همکاري پرداخت وجه
  نمودار2- 30- نمودار فعاليت پرداخت وجه
  نمودار2- 31- نمودار توالي بررسي پرداخت ها
  نمودار2- 32- نمودار همکاري بررسي پرداخت ها
  نمودار2- 33- نمودار فعاليت بررسي پرداخت ها
  نمودار2- 34- نمودار توالي تحويل خودرو
  نمودار2- 35- نمودار همکاري تحويل خودرو
  نمودار2- 36- نمودار فعاليت تحويل خودرو
  نمودار2- 37- نمودار توالي مشاهده گزارش هاي فروش
  نمودار2- 38- نمودار همکاري مشاهده گزارش هاي فروش
  نمودار2- 39- نمودار فعاليت مشاهده گزارش هاي فروش
  نمودار2- 40- نمودار توالي مديريت مشتريان
  نمودار2- 41- نمودار همکاري مديريت مشتريان
  نمودار2- 42- نمودار فاليت مديريت مشتريان
  نمودار3- 1- نمودار اصلي Class سيستم
  نمودار3- 2- نمودار کلاس کاربر 102
  نمودار3- 3- نمودار کلاس مدير ارشد وب سايت
  نمودار3- 4- نمودار کلاس مدير فروش
  نمودار3- 5 - نمودار کلاس مشتريان
  نمودار3- 6 - نمودار کلاس گروه خودرو
  نمودار3- 7 - نمودار کلاس خودرو
  نمودار3- 8 - نمودار کلاس درخواست هاي خريد
  نمودار3- 9 - نمودار کلاس قرارداد فروش
  نمودار3- 10- نمودار کلاس پرداختي هاي مشتريان  برچسب ها: پروژه سيستم بنگاه اتومبيل آنلاين با رشنال روز نمودار توالي ثبت نام در سيستم نمودار همکاري ثبت نام در سيستم دانلود پروژه بنگاه آنلاین اتومبیل دانلود پروژه رشنال رز پروژه رشنال روز بنگاه پروژه بنگاه آنلاین دانلود پروژه نرم افزار پروژه نرم افز
 • بسيار ساده است:
  باز کردن فايل داکيومنت در word
  استفاده از نرم افزار رشنال روز براي ديدن فايل هاي رشنال روز 

 • فايل رشنال روز(RationalRose)
  داکيومنت (يک عدد فايل WORD)
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.