آمار بازدیدکنندگان پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش تولید صنعتی، ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي ما بين معيارها و زير معيارها، چكيده: از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 5895 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 109

حجم فایل:646 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه ارشد مدیریت گرایش تولید صنعتی، ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي ما بين معيارها و زير معيارها

  چكيده:
  از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع  مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند تحليل سلسله مراتبي (Analytical hierarchy process ) است كه براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي در دهه ي 1970 مطرح شد. اين تكنيك بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريو هاي مختلف را به مديران مي دهد.
  اين فرايند با توجه به ماهيت ساده و در عين حال جامعي كه دارد مورد استقبال مديران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در اين پايان نامه سعي شده است تا با نگرشي متفاوت در مقايسه ي دو به دوي معيار ها و زير معيار ها در اين فرايند نتايج حاصل از اين روش به واقعيت موجود نزديك تر شود. بر همين اساس با توجه به اينكه هر معيار يا زير معياري در اين فرايند در سطوح مختلف داراي مطلوبيت متفاوتي مي باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبيت معيار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقايسه كرد.
  جهت آزمايش نتايج حاصل از اين كار پژوهشي تكنيك حاصله به صورت حل يك مسئله پياده گرديده كه در اين پايان نامه موجود مي باشد.

  فهرست مطالب:
  چكيده فارسی
  چكيده انگلیسی
  مقدمه
  فصل اول: كليات
  1-1) موضوع تحقيق
  1-2) بيان و تعريف موضوع
  1-3) اهداف تحقيق
  1-4) فرض تحقيق
  1-5) قلمرو علمي تحقيق
  1-5-1) قلمرو مكاني
  1-6) متدولوژي تحقيق
  1-6-1) روش تحقيق
  1-6-2) روش گردآوري اطلاعات
  1-7) محدوديت هاي تحقيق
  فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
  پيشگفتار
  2-1) كليات  
  2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي
  2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي 
  2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي 
  2-2-1) ساختن سلسله مراتبي
  2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها 
  2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي 
  2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي
  2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي 
  2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات
  2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي
  2-2-2-1-3) روش بردار ويژه
  2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي 
  2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي
  2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري  
  2-2-3-1) ماتريس سازگار
  2-2-3-2) ماتريس ناسازگار  
  2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس
  2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی
  2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها
  2-5) تئوری مطلوبیت
  2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات
  2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت
  2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت
  2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی 
  2-5-5) نرخ نهایی جانشینی
  2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی
  2-6) بررسی سوابق گذشته
  فصل سوم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
  3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
  3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
  فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
  4-1) نتيجه گيري 
  4-2) پيشنهادات 
  فهرست منابع
  پيوست: كليات تصميم گيري
  1-1- تصميم‌گيري چيست 
  1-1- تصميم‌گيري چيست 
  1-1-1- مقدمه و كليات 
  1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن
  1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب
  1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری
  1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده 
  1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی 
  1-1-4-2-1- تصمیمات فردی
  1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی 
  1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری
  1-1-5-1- مدل راضی کننده 
  1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 
  1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی
  1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی)
  1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری
  1-1-6-1- قطعی و معین
  1-1-6-2- تحت ریسک  
  1-1-6-3- عدم قطعیت  
  1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن
  1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره
  1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه 
  1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective)   
  1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution)   
  1-2-2-3- آلترناتیو   
  1-2-2-4- معیار   
  1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution)   
  1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution)   
  1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)   
  1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری   
  1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی   
  1-2-3-1-1- خطکش مقیاس   
  1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)   
  1-2-3-2- نرمالیزه کردن   
  1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری   
  1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی   
  1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن   
  1-2-3-3- وزندهی   
  1-2-3-3-1- روش آنتروپی   
  1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی   
  1-3- انواع تکنیکهای MCDM   
  1-3-1-1- روش Dominance   
  1-3-1-2- روش Maximin   
  1-3-1-3- روش Maximax   
  1-3-1-4- روش Conjunctive   
  1-3-1-5- روش Disjunctive   
  1-3-1-6- روش Lexicography   
  1-3-1-7- روش حذفی   
  1-3-2- تکنیک های تعاملی   
  1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW)   
  1-3-2-2- روش TOPSIS   
  1-3-2-3- روش ELECTRE   
  1-3-2-4- روش AHP   
  1-3-2-5- روش DEMATEL   
  1-3-2-6- روش NAIADE   
  1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی   
  1-3-3-1- روش EVAMIX   
  1-3-3-2- روش MAVT   
  1-3-3-3- روش UTA   
  1-3-3-4- روش MAUT   
  1-3-3-5- روش SMART   
  1-3-3-6- روش ORESTE   
  1-3-3-7- روش PROMETHEE   
  1-3-3-8- روش REGIME   
  1-3-3-9- روش PAMSSEM   
  1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM     برچسب ها: اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي ايجاد تغييرات در AHP تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها در AHP روش حداقل مربعات لگاريتمي سلسه مراتب غیرخطی پایان نامه رشته مدیریت پایان نامه مدیریت صنعتی پایان نامه مد
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت گرایش مدیریت صنعتی
 • در قالب word 2003 و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.