آمار بازدیدکنندگان پایان نامه خانه شعر و ادبیات

پایان نامه خانه شعر و ادبیات

پایان نامه خانه شعر و ادبیات؛ چکیده: با توجه به اینکه دهدشت از شاعران و مهد ادب و هنر است و همچنین نقش مهمی که در ادبیات و شعر معاصر دارد لذا این طرح در نظر دارد با طراحی خانه شعر و ادبیات معاصر نقشی در راه منسجم کردن فعالیت ها در این راستا ایفا نماید. اين طرح در نظر دارد با طراحي خانه شعر و ادبیات

دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری

تعداد مشاهده: 307 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 173

حجم فایل:18,293 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده:
  با توجه به اینکه دهدشت از شاعران و مهد ادب و هنر است و همچنین نقش مهمی که در ادبیات و شعر معاصر دارد لذا این طرح در نظر دارد با طراحی خانه شعر و ادبیات معاصر نقشی در راه منسجم کردن فعالیت ها در این راستا ایفا نماید.
  اين طرح در نظر دارد با طراحي خانه شعر و ادبیات معاصر ایران گامی در جهت ارتقا فرهنگ  ،آداب و رسوم مردم بردارد.
  هدف این است که با ایجاد فضاهای صمیمانه مردم را با فرهنگ خود آشنا کرده و آنها را به شرکت در برنامه های این مرکز ترغیب کند.
  شعر وادبیات در دوره معاصر دارای فراز و فرود بوده است جمع کردن متخصصان وسامان دهی به فعالیت های ایشان از اهداف دیگر این طرح بود.
  هر نوشته وشعري داراي سه عنصر مشخص مي باشدكه گاهي نمي توان آنها را كاملا ازيكديگر تميز داد وگاهي چنان به هم پيوند مي خورند كه بازشناسي آنها از يكديگر تقريبا غير ممكن است. اين سه عنصر عبارتند از:تخيل ،انديشه وزبان. با توجه به هر عصري اين عناصرنمود خاص دارند گاهي شعري يا نوشته اي داراي عناصر تخيل قوي ونواقصي در زبان وانديشه وگاهي برعكس .همين قوت وضعف عناصر باعث بوجود آمدن گونه هاي مختلف شعري وسبك هاي شعري در دوران مختلف شده است.
  در تبديل يا ترجمه اين سه عنصر _كه ايده كلي طراحي يابهانه طراحي قرار گرفت_
  به خط معماري تصميم گرفته شد ،تخيل با خطوط منحي وانديشه با خطوط مستقيم وزبان كه بيروني ترين عنصر ارتباطي هرنوشته ياشعري است با تلفيقي از خطوط منحني و مستقيم باشد البته در يك تقسيم بندي كلي شعر به شعر سنتي ،شعر نيمايي وشعر تلفيقي تقسيم مي شود بنابراين به اين صورت نيز ارتباطي با طراحي برقرار مي شود.
  با انتخاب سايت پشت ارامگاه حافظ ،نكته ديگري نيز در طراحي مورد توجه قرار گرفت وآن همگوني و سازگاري و ارتباط با حافظيه بوددر آرامگاه وجود محور اصلي  بسيار اهميت دارد اين محوريك محور  فرهنكي است ودر امتداد آن بناهاي ديگري نيز سازماندهي شده اند از جمله چهل مقام و غيره ... محور ديگر محور باغ جهان نما است كه كتابخانه ملي نيز از آن متاثر گرديده لذا با توجه به ايده اصلي طراحي و توجه به اين دو محور خانه شعر و ادبيات  طراحي گرديد  تاكيد بر اين محور وشكل گيري طرح در اطراف اين محور وبرقراري ارتباط درست و منطقي باحافظيه از اهداف اين طرح است  ضمن اينكه بامعماري ايراني ، اسلامي  نيز بيگانه نباشد و نسبتي با آن برقرار كند .


  فهرست مطالب:
  فصل اول : گذري بر ادبيات وشعر
  1-1-ريشه شناسي وتعريف
  1-2-شعر
     1-3-نثر
  1-4-مقاله
  1-5 -داستان
  1-6-رمان
  1-7- آثارمنثور ديگر
  1-8-نمايشنامه
  1-9-ادبيات شفاهي
  1-10-ديگرگونه هاي روايي
  1-11-نظريه ادبي
  1-12-گونه هاي ادبي 
  1-13-آرايه هاي ادبي
  1-14-نقد ادبي
  1-15-شعركهن فارسي
  1-15-1-تاريخچه شعر كهن فارسي
  1-15-2-انواع شعر كهن فارسي
  1-16-شعر نو فارسي
  1-16-1-اهميت شعر
  1-16-2-احساس وانديشه وتخيل
  فصل دوم:تحولات وجريان هاي شعروادبيات معاصر ايران
  2-1 -تحولات شعر معاصر
  2-1- 1-تحولات شعر معاصرفارسي
  2-1-2-تحولات سرشت وجايگاه شعر پس از مشروطيت 
  2-1-3-تبديل شغل به رسالت
  2-1-4-تبديل من شخصي به من اجتماعي
  2-1-5-تبديل مخاطب خاص به مخاطب عام 
  2-1-6-تاثير ويژگيهاي بومي و اقليمي 
  2-1-7-شاعران بزرگ پس از مشروطه
  2-2-تحول در شعر امروز
  2-3-زنان شاعر
  2-4-نشر دفترهاي شعر
  2-5-تاثير فرماليسم بر ادبيات معاصر ايران
  2-5-1-آشنايي زدايي در ادبيات معاصر 
  2-5-2-جلوه هاي آشنايي زدايي در اشعار دكتر شفيعي كدكني
  2-6-رمانتيسم،اصول آن ونفوذآن در شعر 
  2-7-شعر(موج نو)وشعر (حجم گراي)معاصر فارسي 
  2-7-1-تاريخچه 
  2-7-2-اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسميه آن 
  2-7-3-زمينه هاو عوامل پيدايش جريان موج نو و شعر حجم گرا 
  2-7-4-اصطلاح حجم گرايي؛سرآغاز ووجه تسميه آن
  2-7-5-ويژگي هاي شعر موج نو و شعر حجم گرا 
  2-8-جريان سمبوليسم اجتماعي در شعر معاصر ايرا..
  2-8-1:تاريخچه
  2-8-2-سمبوليسم در معني اصطلاحي وخاص 
  2-8-3-اصول وويژگي هاي مكتب سمبوليسم 
  2-8-4-شباهت ها وتفاوت هاي جريان شعر سمبوليسم اجتماعي فارسي و مكتب سمبوليسم
  2-8-3-جامعه گرايي
  2-8-4-نماد گرايي
  2-8-5-نتيجه گيري
  2-9-پست مدرنيسم وشعر معاصر ايران
  2-9-1:تاريخچه 
  2-9-2-نسبت شعر پست مدرنيستي ايران وبافت فرهنگي جامعه ايران
  2-9-3-جريان شعري پست مدرن
  2-9-4-ويژگي هاي كلي جريان شعري پست مدرن 
  2-9-5-تخيل
  2-9-6-ساختمان
  2-9-7-موسيقي
  2-9-8-زبان
  2-10-بررسي ادبيات سياسي ايران در دوره پهلوي اول
  2-10-1-كودتاي سوم اسفند 1299وبر آمدن رضاشاه
  2-10-2-ويژگي هاي كلي ادبيات در فاصله سالهاي  1320-1290
  2-10-3-شعر سياسي در سال 1320-1299
  2-10-4-وضعيت ادبيات داستاني در دوره پهلوي اول 
  فصل سوم:بررسی نمونه¬های موردی
  موزه ادبيات در  مارباخ
  فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي ايران
  خانه ادبيات افغانستان
  فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراح
  4-1 -1-بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس
  4-1-2 - بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز
  4-1-3-مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز 
  4-1-4 - مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز
  4-1-5 -مشخصه های اقلیمی شهر شیراز 
  4-2 -تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما
  4-2-1- آب و هوا
  4-4-2 -رطوبت و بارندگی
  4-4-3 -دما
  4-4-4-رطوبت
  4-4-5 -بارندگی
  4-4-6 -باد
  4-4-7- لرزه خیزی
  4-5- انتخاب سايت
  4-5 -1-معرفی سایت ها
  4-5-2-راهنماي انتخاب سايت 
  4-5-4-ارزيابي سايت ها
  4-6-تحلیل سایت 
  4-6-1-مسير هاي دسترسي 
  4-9-2-همجواري ها
  4-9-3 -مسير حرکت خورشید
  4-9-4- مسير  باد
  فصل پنجم:برنامه¬ریزی فیزیکی و روند شکل¬گیری طرح
  5-1 -روندشكل گيري طرح
  5-1-1-بخش هاي اصلي طرح
  5-2-برنامه ريزي فيزيكي
  5-3-سازه
  6-3-تاسیسات
  نقشه های طرح


  برچسب ها: دانلود پاورپوینت پاورپوینت رایگان پاورپوینت آماده تحقیق رایگان پروژه رایگان پایان نامه معماری تحقیق معماری پروژه معماری معماری خانه شعر تحلیل معماری معماری خانه شعرا معماری خانه هنر طراحی و معماری خانه هنر معماری و شعر معماری و ادبیات
 • در قالب Word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.