آمار بازدیدکنندگان جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

فایل های دیگر این دسته

پروپزال بررسی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر امید درمانی در افزایش خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران د پروپزال بررسی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر امید درمانی در افزایش خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران د قیمت: 25,000 تومان
پروپزال بررسی تاثیر گروه درمانی معنوی مذهبی بر احساس تنهایی و نشانگان ضربه ی عشق در گروه آزماش نسب پروپزال بررسی تاثیر گروه درمانی معنوی مذهبی بر احساس تنهایی و نشانگان ضربه ی عشق در گروه آزماش نسب قیمت: 25,000 تومان
پروپزال بررسی تاثیر آموزش برنامه شناختی رفتاری فوردایس بر خودکارآمدی و تکانشگری زنان معتاد تحت درمان پروپزال بررسی تاثیر آموزش برنامه شناختی رفتاری فوردایس بر خودکارآمدی و تکانشگری زنان معتاد تحت درمان قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه عوامل شخصی موثر برتصمیم خرید مشتری پایان نامه عوامل شخصی موثر برتصمیم خرید مشتری قیمت: 24,000 تومان
پروپزال اثربخشی گروه درمانی وجودی امید به زندگی در زندانیان با حبس ابد پروپزال اثربخشی گروه درمانی وجودی امید به زندگی در زندانیان با حبس ابد قیمت: 20,000 تومان
پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامد های روان شناختی آن پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامد های روان شناختی آن قیمت: 150,000 تومان
پروپزال بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیمار پروپزال بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیمار قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه بررسی توسعه شغلی کارکنان دولتی پایان نامه بررسی توسعه شغلی کارکنان دولتی قیمت: 18,000 تومان
پایان نامه بررسی سبک رهبري در اداره كل ورزش و جوانان پایان نامه بررسی سبک رهبري در اداره كل ورزش و جوانان قیمت: 19,000 تومان
پایان نامه تاثیر گزارش مالی بر حسابداری تملک دارایی پایان نامه تاثیر گزارش مالی بر حسابداری تملک دارایی قیمت: 30,000 تومان

جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي، بخشی از متن: امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 564 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 183

حجم فایل:123 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • بخشی از متن:
  امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد.
  بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و ... از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.

  فهرست مطالب:
  مقدمه     
  فصل اول: كليات     
  مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي    
  گفتار اول- دوران باستان    
  گفتار دوم- دوران اسلامي    
  گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران    
  مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي     
  گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي    
  الف) مفهوم جرايم بهداشتي    
  ب) مفهوم جرايم درماني     
  ج) مفهوم جرايم دارويي    
  گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    
  الف) عنصر قانوني     
  ب) عنصر مادي     
  ج) عنصر معنوي     
  گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي     
  الف) تعريف تخلفات انتظامي     
  ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي    
  ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي     
  مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم    
  گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي     
  گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
  فصل دوم: مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي    
  مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي    
  گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط    
  الف) جرايم عليه بهداشت عمومي    
  ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي     
  ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي    
  گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي   
  الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي    
  ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي     
  مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني    
  گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني     
  گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران     
  گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي    
  گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي     
  مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي    
  گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي     
  گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي    
  گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات    
  گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي      
  فصل سوم: مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم    
  مبحث اول- مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي     
  گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران    
  الف) مفهوم مجازات    
  ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران    
  گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    
  گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
  در قانون تعزيرات حكومتي    
  گفتار چهارم- تخفيف، تشديد و تبديل مجازات در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي     
  الف) تخفيف مجازات    
  ب) تشديد مجازات    
  ج) تبديل مجازات    
  گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    
  مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و نحوة حل اختلاف در صلاحيت   
  گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي   
  گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت   
  نتيجه گيري    
  منابع و مآخذ   
  نمودار آماري  برچسب ها: بررسی جرایم دارویی بررسی جرایم درمانی پایان نامه جرايم بهداشتي بررسی حقوقی جرایم بهداشتی تحقیق جرايم بهداشتی کار تحقیقی جرايم بهداشتي مقاله جرايم بهداشتي پروژه جرايم بهداشتي تحقیق در مورد جرايم بهداشتي دانلود تحقیق جرايم بهداشتي
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.