آمار بازدیدکنندگان روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي

روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي

پایان نامه و پروژه رشته مهندسی معدن، خلاصه: علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته، خاکریزه ها خسارات اجتماعی، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در ...

دسته بندی: فنی و مهندسی » معدن

تعداد مشاهده: 2014 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:4,348 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • خلاصه:
  علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته، خاکریزه ها خسارات اجتماعی، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در هر صورت بطور افزاینده ای کارشناسان برای تحلیل و پیش بینی پایداری شیب، تعیین ریسک آن، مکانیزمهای شکست پتانسیلی و سرعتهای آن مناطق پر خطر حاضر شده و برای تعیین اندازه های چاره ساز ممکن فراخوانده می شوند.
  این مقاله به معرفی موضوع تحلیل پایداری شیب سنگ و هدفی که این تحلیل در بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه شیب دنبال میکند، می پردازد. سپس به بحث در مورد پیشرفتهایی که در تحول تکنیکهای آنالیز شیب بر پایه کامپیوتر به نسبت روشهای معمولی مورد استفاده، می پردازد. همچنین تعیین امکان اجرای سینماتیک برای مدهای معمول متفاوت به اضافه راه حلهای تحلیلی و تعادلی محدود برای فاکتورهای ایمنی در برابر ریزش شیب ارایه شده است.
  قسمت دوم به معرفی روشهای مدلسازی عددی و کاربردهای آنها در تحلیل پایداری شیب سنگ می پردازد. بحث روی پیشرفتهای استفاده از کدهای مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته متمرکز می شود . همچنین مشارکت و نفوذ فشارهای تخلخل و بارگذاری دینامیک ارایه شده اند . مراحلی که در تحلیل عددی اجرا می شوند با تاکید بر اهمیت یک تمرین خوب مدلسازی بازنگری می شوند.
  مدلسازی عددی وقتی که به درستی بکار رود، میتواند بطور مشخص در فرایند طراحی با تهیه کردن بینش های کلیدی به مسایل پایداری پتانسیل و مکانیزمهای شکست ، استفاده گردد. در عین حال تاکید می کنیم که مدلسازی عددی یک ابزار است نه جایگزین برای قضاوت بحرانی است. همینطور ، مدلسازی عددی وقتی توسط یک کاربر با تجربه و کنجکاو بکار رود بسیار موثر خواهد بود.

  فهرست مطالب:
  خلاصه
  قسمت اول: تحلیل پایداری شیب با بهره گیری از تکنیکهای عددی پیشرفته
  فصل اول
  1. معرفی
  فصل دوم
  2. روشهاي قراردادي تحليل شيب سنگ
  1-2.  مقدمه
  2-2. آناليز سينماتيك
  3-2. آناليز تعادل محدود
  1-3-2. تحليل انتقالي
  2-3-2. تحليل واژگوني
  3-3-2. تحليل چرخشي
  4-2. شبیه سازهای ریزش سنگ
  فصل سوم
  3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ
  1-3. روش پیوسته
  2-3. روش غیرپیوسته
  1-2-3. شیوه اجزای ناپیوسته
  2-2-3. تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی
  3-2-3. کدهای جریان ذره
  3-3. روش هیبریدی
  فصل چهارم
  4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه
  فصل پنجم
  5 . پيشرفتهاي آينده
  قسمت دوم: شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادار جهت استخراج معادن به طور روباز
  خلاصه
  فصل اول
  1. مقدمه
  1-1. پیش زمینه
  2-1. احتیاجات کاربر
  3-1. روش‌های ممکن
  1-3-1. نمایشگر زمین لرزه
  2-3-1. رادار
  3-3-1. لیزر
  4-3-1. عکس برداری
  4-1. انگیزه برای استفاده از رادار
  5-1. کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار
  6-1. شیب و محدودیت‌ها
  فصل دوم
  2. رادار با فرکانس مدرج
  1-2. مفهوم رادار با فرکانس مدرج
  2-2. پارامترهای رادار
  3-2. راه اندازی رادار
  4-2. بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری
  فصل سوم
  3. شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن
  1-3. مفهوم شبیه سازی مطلب
  1-1-3. تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح
  2-1-3. محاسبه مجموع انعکاس فرکانس
  3-1-3. مدل سازی از طریق صدا
  4-1-3. مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله
  2-3. روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس
  1-2-3. لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه برای افزایش رزولوشن تصویر
  2-2-3. حذف زواید (بزرگنمایی) برای پایین آوردن سطوح لبة فرعی
  3-2-3. پایه بندی برای حذف شیب فاز
  3-3. تعیین تغییر در فاصله
  1-3-3. انتقال به محدوده زمانی
  2-3-3. پیوستگی فازی
  3-3-3. اختلاف فاز
  4-3-3. ابهام در فاز اختلافی
  5-3-3. تعیین منطقه مورد نظر
  6-3-3. حذف جهش‌های  در مقایر فاز
  7-3-3. محاسبه شیفت در دامنه
  4-3. نتایج شبیه سازی
  5-3. نتیجه گیری
  فصل چهارم
  4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد
  1-4. پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها
  2-4. اصطلاحات برای الگوریتم
  1-2-4. جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود
  2-2-4. انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا
  3-2-4. تغییر در پهنای باند بالای حذف خطاهای موجود در شیفت بزرگ
  3-4. نتایج قرائت‌های تجربی
  1-3-4. خطاهای شیفت کوچک
  2-3-4. خطاهای شیفت بزرگ
  4-4. نتیجه گیری
  فصل پنجم
  5 . شبیه سازی کل اسکن
  1-5. مفهوم شبیه سازی مطلب
  1-1-5. تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره
  2-1-5. مدل سازی شیفت در دامنه
  2-5. نتایج شبیه سازی  انتقال جرم
  1-2-5. خطاهای شیفت کوچک
  2-2-5. خطاهای شیفت بزرگ
  3-5. نتیجه‌گیری
  فصل ششم
  6 . عدم ارتباط موقتی
  1-6. تعریف عدم ارتباط موقتی
  2-6. مقدار اطمینان- پیک منحنی ارتباط فاز
  3-6. عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه
  1-3-6. مدلسازی تغییر در زاویه
  2-3-6. کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه
  3-3-6. نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه
  4-6. عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی
  1-4-6.  مدلسازی شیفت موضعی
  2-4-6.  شیفت میانگین کل سلول
  3-4-6. کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی
  4-4-6. نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی
  5-6. نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای
  1-5-6. مدلسازی شکست گوه‌ای
  2-5-6. نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای
  6-6. نتیجه‌گیری
  1-6-6. خلاصه نتایج شبیه سازی
  2-6-6. مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری
  3-6-6. تغییر در روش برای کاهش عدم ارتباط موقتی
  فصل هفتم
  7. تغییرات اتمسفری
  1-7. اثر تغییرات اتمسفری
  2-7. شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای
  3-7. شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری
  1-3-7.  تغییر در دما
  2-3-7. تغییر در فشار
  3-3-7. تغییر در فشار جزئی بخار آب
  4-7. تغییر اثرات اتمسفری با دامنه
  5-7. الگوریتم ارتقاء یافته
  6-7. نتایج برای شبیه سازی
  7-7. نتیجه گیری
  فصل هشتم
  8 . نتایج
  1-8. مرور فرضیه
  2-8. خلاصه نتایج
   3-8. ارزیابی نهایی تکنیک
  4-8. روش اسکن توصیه شده
  منابع و ماخذ  برچسب ها: روشهاي اندازه گيري در معادن تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي پایداری شیب در معادن سطحی پایان نامه اندازه گیری شیب در معادن پروژه پایداری شیب در معادن سطحی شبیه سازی پایداری شیب معدن شبیه سازی پایداری شیب با رادار تحلیل پایداری شیب معدن سطحی
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی معدن
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.