آمار بازدیدکنندگان نقش هوش تجاري در بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر

نقش هوش تجاري در بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مدیریت بیمه، چکیده: برای موفقیت بازار رقابتی، شرکت‌های بیمه باید به تحلیل نیازهای مشتری و سازماندهی فرآیندهای کسب و کار خود در زنجیره ارزش بپردازند تا نیازهای منحصربه فرد هر مشتری را برآورده سازند. آنچه در این بحث فرض شده است، این است که شرکت‌ ...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 2900 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx, pdf

تعداد صفحات: 148

حجم فایل:3,459 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 75,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • چکیده:
  برای موفقیت بازار رقابتی، شرکت‌های بیمه باید به تحلیل نیازهای مشتری و سازماندهی فرآیندهای کسب و کار خود در زنجیره ارزش بپردازند تا نیازهای منحصربه فرد هر مشتری را برآورده سازند. آنچه در این بحث فرض شده است، این است که شرکت‌های بیمه توانایی تبدیل داده‌های مربوط به مشتریان، نمایندگان، ادعاهای خسارت و بیمه‌نامه‌ها را به اطلاعات اجرایی دارند. ابزارهای هوش تجاری مانند انبار داده‌ها و داده‌کاوی به طور قابل توجهی می‌تواند در تمام جنبه‌های زنجیره ارزش برای رسیدن به این هدف کمک کنند. در بحث پیش رو، بر برخی از کاربردهای هوش تجاری در هر بخش از زنجیره ارزش تمرکز می‌کنیم.
  با توجه به اهمیت این موضوع لذا در این پژوهش به نقش هوش تجاري در بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمرخراسان رضوي پرداخته شده است.
  روش تحقیق: به روش پيمايشي، از نظر زمانی مقطعی و از نوع مطالعات كاربردي است. روش نمونه گيري،  تصادفی ساده است که تعداد 196 نفر از کارکنان بیمه انتخاب شده¬اند. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون¬همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است.
  یافته ها نشان مي دهد كه بين هوش تجاری، بعد تجاري، بعد كاركردي، بعد تكنولوژيكي،  بعد سازماني با بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر رابطه معناداري وجود دارد.
  مفاهیم کلیدی: هوش تجاری، بیمه ایران، بعد تجاري، بعد كاركردي، بعد تكنولوژيكي، بعد سازماني

  فهرست مطالب:
  چکیده
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه    
  1-2- بیان مساله    
  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    
  1-4- اهداف تحقیق    
  1-4-1- اهداف کلی تحقیق    
  1-4-2- اهداف فرعی تحقیق    
  1-5- سئوالات تحقیق    
  1-5-1- سئوالات اصلی تحقیق    
  1-5-2- سئوالات جزیی تحقیق    
  1-6- فرضیات تحقیق    
  1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق    
  1-6-2- فرضيات فرعی    
  1-7- روش تحقیق    
  1-8- ابزار گردآوری اطلاعات    
  1-9- قلمروی تحقیق    
  1-9-1- قلمروی موضوعی  تحقیق    
  1-9-2- قلمروی مکانی تحقیق    
  1-9-3- قلمروی زمانی تحقیق    
  1-10- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه    
  1-11- تعريف واژگان تخصصي    
  1-11-1- تعاریف نظری    
  1-11-2- تعاريف عملياتي    
  1-12- خلاصه فصل    
  فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
  2-1- مقدمه    
  2-2- تعريف هوش تجاري    
  2-3- وضعيت هوش تجاري در جهان    
  2-4- هوش تجاری در ایران    
  2-5- تفاوتهاي اساسي بين سيستم‌هاي عملياتي و هوش تجاري    
  2-6- اهداف زيرساختي هوش تجاري    
  2-7- اهداف كاربردي هوش تجاري در سازمان ها    
  2-8- انگيزه هاي استفاده از هوش تجاري در سازمان ها    
  2-8-1- مشكلات تجاري    
  2-8-2- مشكلات تكنيكي    
  2-9- مشكلات راه اندازي يك سيستم هوش تجاري در سازمان ها    
  2-10- نرم افزارهاي موجود هوش تجاري    
  2-11- دلايل نياز شركت ها به هوش تجارى    
  2-12- ضرورت استفاده از هوش تجاري در صنعت بيمه    
  2-12-1- گام‌هاي پياده سازي هوش تجاري در بیمه    
  2-13- بیمه    
  2-14- تعریف بیمه عمر، هدف و انواع آن    
  2-15- سابقه عرضه بیمه عمر در ایران    
  2-16- سهم بیمه عمر در ایران    
  2-17- مزایای سرمایه گذاری در بیمه عمر     
  2-18- مزایای مالیاتی بیمه عمر    
  2-18-1- معافیت مالیاتی حق بیمه عمر    
  2-18-2- معافیت سرمایه بیمه عمر از مالیات بر درآمد    
  2-18-3- حق بیمه عمر هزینه قابل قبول مالیاتی برای بیمه گذار محسوب می شود    
  2-18-4- عدم شمول بر ارث به سرمایه بیمه عمر    
  2-18-5- تفکیک سرمایه بیمه عمر از ماترک    
  2-19- موانع رشد بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه    
  2-19-1- عدم توجه به بیمه گران بخش خصوصی    
  2-19-2- عوامل فرهنگی    
  2-19-3- عوامل اجتماعی و اقتصادی    
  2-19-4- عدم توجه به دولت    
  2-19-5- رقابت قوی نهادهای مالی دیگر    
  2-19-6- ضوابط حرفه ای و روش های اداری    
  2-19-7- تورم    
  2-20- به طور کلی عوامل عقب ماندگی بیمه را به چهار دسته تقسیم می کنیم    
  2-21- چارچوب نظری تحقیق    
  2-22- پیشینه تحقیق    
  2-22-1- پیشینه داخلی    
  2-22-2- پیشینه خارجی    
  2-23- خلاصه فصل    
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- مقدمه    
  3-2- روش تحقيق    
  3-3- سوالات تحقیق    
  3-4- فرضیه های تحقیق    
  3-5- جامعه آماري    
  3-6- حجم نمونه    
  3-7- روش نمونه گيري    
  3-8- ابزار اندازه گيري    
  3-9- روايي تحقيق    
  3-10- پايايي تحقيق    
  3-11- روش تحليل داده ها    
  3-11-1- آمار توصيفي    
  3-11-2- آمار استنباطي    
  3-12- نرم‌‌افزارهاي‌ مورد استفاده‌ در پردازش داده‌ها    
  3-13- متغیرهای تحقیق    
  3-13-1- متغير وابسته: متغیرهای این تحقیق عبارتند از: بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر    
  3-14- روش تجزیه و تحلیل داده ها    
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1- مقدمه    
  4-2- مشخصات جمعيت شناختي پاسخگويان(آمار توصیفی)    
  4-2-1- جنسیت    
  4-2-2- سن    
  4-2-3- میزان تحصیلات پاسخ گویان    
  4-2-4- وضعیت شغلی پاسخ گویان    
  4-2-5- سابقه شغلی پاسخ گویان    
  4-3- بررسی شاخص های مولفه های هوش تجاری    
  4-3-1- ارزیابی شاخص های بعد تجاری هوش تجاری    
  4-3-2- ارزیابی شاخص های بعد کارکردی هوش تجاری    
  4-3-3- ارزیابی شاخص های بعد تکنولوژیکی هوش تجاری    
  4-3-4- ارزیابی شاخص های بعد سازمانی هوش تجاری    
  4-3-5- ارزیابی شاخص های بهبود ارائه خدمات    
  4-4- بررسی تجربي نقش هوش تجاري در بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمرخراسان رضوي    
  4-4-1- آمار استنباطی مرتبط با هوش تجاری و جذب مشتری    
  4-4-2- آمار استنباطی مرتبط با بعد تجاري سيستم هاي هوش تجاري و بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر
  4-4-3- آمار استنباطی مرتبط با بعد کارکردی هوش تجاری و بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر
  4-4-4- آمار استنباطی مرتبط با بعد تکنولوژیکی هوش تجاری و بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر
  4-4-5- آمار استنباطی مرتبط با بعد سازمانی هوش تجاری و بهبود ارائه خدمات بيمه هاي عمر
  4-5- خلاصه فصل    
  فصل پنجم: نتیجه گیری
  5-1- مقدمه   
  5-2- مشخصات جمعيت شناختي پاسخگويان (آمار توصیفی)    
  5-3- آزمون فرضیه ها    
  5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی و خارجی    
  5-5- محدودیت تحقیق    
  5-6- پیشنهادات    
  5-6-1- پیشنهادات کاربردی    
  5-6-2- پیشنهادات برای محققین آینده    
  5-7- معایب، مزایا و الزامات استفاده از هوش تجاری در صنعت بیمه    
  5-7-1- مزایا    
  5-7-2- معایب    
  5-7-3- الزامات    
  5-8- خلاصه فصل پنجم    
  منابع و مأخذ
  الف) منابع فارسی    
  ب) منابع انگلیسی    
  پیوست ها
  الف) پرسشنامه    
  ب) نموداروجدول    
  Abstract    
  فهرست جداول
  فهرست نمودارها
  فهرست شکل ها

  برچسب ها: پایان نامه هوش تجاری در فروش بیمه پایان نامه هوش تجاری در بیمه پایان نامه بعد تجاري هوش بعد كاركردي هوش در بیمه بعد تكنولوژيكي هوش تجاری بعد سازماني هوش تجاری پایان نامه ارشد مدیریت بیمه
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت و بیمه
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش به همراه فایل PDF
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.