آمار بازدیدکنندگان بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار

بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد رشته حسابداری، چكيده: تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها ..

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 1501 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:428 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  چكيده:
  تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهي عملياتي به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي1385 الی 1392 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد مي باشد.

  فهرست مطالب:
  چكيده 
  مقدمه
  فصل اول: كليات تحقیق
  1-1 مقدمه    
  2-1 تاریخچه مطالعاتی    
  3-1 بیان مساله تحقیق    
  4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    
  5-1 اهداف تحقیق    
  6-1 فرضیات تحقیق    
  7-1 سوالات تحقیق     
  8-1 حدود مطالعاتی    
  9-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق  
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  1-2 مقدمه    
  2-2 بازار بورس    
  3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها    
  4-2 روش هاي تامين مالي    
  1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت    
  2-4-2 تامين مالي بلند مدت    
  5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی    
  1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی    
  1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)    
  1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری    
  2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف    
  3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت    
  4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی    
  2-1-5-2 اسناد پرداختني    
  3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني    
  4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان    
  2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)    
  1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق    
  2-2-5-2 ذخیره مالیات    
  3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان    
  6-2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي    
  1-6-2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت    
  1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)    
  1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی    
  2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت    
  3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی    
  4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا    
  2-6-2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت    
  1-2-6-2  وام هاي بانكي بلندمدت    
  2-2-6-2  وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري    
  3-2-6-2  تامين مالي تجهيزات    
  4-2-6-2  بدهيهاي رهني    
  5-2-6-2 اوراق قرضه    
  1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه    
  6-2-6-2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت    
  7-2 تشريح بازده و انواع آن    
  1-7-2 بازده سهام    
  2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم    
  3-7-2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام    
  4-7-2 بازده دارايي    
  5-7-2 بازده سرمايه گذاري    
  8-2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي    
  1-8-2 نظريه سنتي    
  2-8-2 نظريه مودیگلیانی و میلر    
  3-8-2 ماليات و نظريه مودیگلیانی و میلر    
  4-8-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگلیانی و میلر    
  5-8-2 هزينه هاي نمايندگي    
  6-8-2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار    
  7-8-2 نظريه عدم تقارن اطلاعات    
  8-8-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)    
  9-2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات    
  1-9-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي    
  2-9-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي    
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  1-3 مقدمه    
  2-3 روش تحقيق    
  3-3 متغير هاي تحقيق     
  1-3-3 متغير مستقل    
  2-3-3 متغير وابسته    
  3-3-3 متغير کنترل    
  4-3 مدل مفهومی تحقیق    
  5-3 رگرسیون فرضیات تحقیق  
  6-3 اهداف تحقیق    
  7-3 فرضیات تحقیق    
  8-3 آزمون فرض آماری 
  9-3 فرض صفر و فرض مقابل 
  10-3 سطح معنی دار و خطا های آماری 
  11-3 جامعه مطالعاتی ونمونه آماري    
  12-3  روش کار    
  13-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 
  14-3 آمار توصيفي    
  15-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است
  16-3  معرفي نرم افزار Eviews    
  17-3 انواع داده‌ها    
  18-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)    
  19-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی    
  20-3 تحلیل رگرسیون    
  21-3 فروض کلاسیک    
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  1-4 مقدمه‏    
  2-4 آمار توصيفي    
  3-4 آزمون فرضیه های تحقیق    
  1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها    
  2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس    
  3-3-4 بررسی خود همبستگی    
  4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن    
  5-3-4 تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)    
  1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی    
  2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعي    
  1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول
  2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم
  3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم
  4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  1-5 مقدمه    
  2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها    
  1-2-5 فرضیه اصلی    
  2-2-5 فرضیه فرعی اول    
  3-2-5 فرضیه فرعی دوم    
  4-2-5 فرضیه فرعی سوم    
  5-2-5 فرضیه فرعی چهارم    
  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق    
  4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق    
  5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    
  6-5 محدودیت های تحقیق    
  پیوست ها
  خروجی نرم افزار    
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي
  منابع لاتین
  چکیده لاتین      برچسب ها: پایان نامه اهرم بدهي عملياتي پایان نامه اهرم بدهي قراردادي پایان نامه اهرم بدهي برآوردي پایان نامه بازده آتی حقوق صاحبان سهام پایان نامه کامل حسابداری پایان نامه رشته حسابداری پایان نامه ارشد حسابداری بازده آتی حقوق شرکت اهرم بدهي عملياتي شرک
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.