آمار بازدیدکنندگان بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

فایل های دیگر فروشنده

بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران. بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران. قیمت: 21,000 تومان
بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذا بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذا قیمت: 25,000 تومان
نقش آموزش هاي ICDL  بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعي نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعي قیمت: 25,000 تومان
پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت كیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت كیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران قیمت: 30,000 تومان
بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در منطقه 18 تهران بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در منطقه 18 تهران قیمت: 25,000 تومان
ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتي ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتي قیمت: 20,000 تومان
بررسی تاثیر عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران بررسی تاثیر عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران قیمت: 27,000 تومان
بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی بر روی ابعاد نام و نشان تجاری بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی بر روی ابعاد نام و نشان تجاری قیمت: 22,000 تومان
بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها قیمت: 28,000 تومان
بررسي رابطه ميان مولفه هاي معنويت در محيط كار و مولفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي بررسي رابطه ميان مولفه هاي معنويت در محيط كار و مولفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي قیمت: 28,000 تومان

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

پایان نامه کامل رشته مدیریت بازرگانی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلية ...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 8221 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل:1,237 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی

  چکیده:
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظرهدف، کاربردی  و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق حاضر کلية کارشناسان شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی مي‌باشد .که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول دوم کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران  و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی  تاییدی ،تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ .... است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. فرضیه های این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی بود  که با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار  متمرکز و نامتمرکز تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری است.

  فهرست مطالب:

  چکیده
  فصل اول کلیات تحقیق
  مقدمه   
  1-1- بیان مساله تحقیق
  1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
  1-3-هدف های  تحقیق   
  1-4- چار چوب نظری و مدل تحقیق
  1-5- فرضیه های تحقیق
  1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های  کلیدی
  1-7-روش تحقیق
  1-8- قلمرو تحقیق
  1-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
  فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق
  مقدمه   
  2-1-بخش اول: استراتژی های  بازاریابی بین المللی   
  2-1-1- تعاريف و مفاهیم
  استراتژي   
  2-1-2- نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي   
  الف- استراتژي جايگزيني واردات   
  ب- استراتژي توسعه صادرات
  2-1-3- انواع استراتژي هاي رقابتي عام   
  2-1-3-1- رهبري در هزينه   
  2-1-3-2- تمايز محصول   
  2-1-3-3-تمركز (محدودنگري)   
  2-1-3-4- ميانه روي   
  2-1-4- تعريف بازاريابي   
  2-1-5- استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار   
  2-1-5-1-  استراتژي بازاريابي يكسان   
  2-1-5-2-  استراتژي بازاريابي تفكيكي   
  2-1-5-3- استراتژي بازاريابي تمركزي   
  2-1-6- ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار   
  2-1-7- تقسيم بندي بازار هاي بين المللي   
  2-1-8- استراتژي توسعه آميخته بازاريابي    
  2-1-8-1- آميخته محصول   
  2-1-8-2- اهميت قيمت در آميخته بازاريابي    
  2-1-8-3-آميخته تشويق و ترفيع   
  جدول 2-1) اجزاي تشويق و ترفيع   
  2-1-8-4- توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي    
  2-1-9- تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي   
  2-1-10- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل   
  2-1-10-1-سيستم بازرگاني بين الملل   
  2-1-10-2- وضعيت اقتصادي   
  2-1-10-3- وضعيت سياسي- قانوني كشورها    
  2-1-10-4- وضعيت فرهنگي   
  2-2-بخش دوم: تصمیم گیری   
  2-2-1-  تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل   
  2-2-2-  تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل   
  2-2-3-  تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي   
  2-2-4- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل   
  2-2-5- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل   
  2-2-5- 1- ايجاد بخش صادراتي در داخل سازمان   
  2-2-5- 2- تاسيس سازمان يا شركت بازاريابي بين‌الملل   
  2-2-5- 3- تاسيس سازمان جهاني   
  2-3- بخش سوم:پیشینه پژوهش   
  2-3-1-تحقیقات داخلی   
  2-3-2-تحقیقات خارجی   
  فصل سوم روش شناسی تحقيق
  مقدمه   
  3-1- روش تحقيق   
  3-2- جامعه آماري و تعیین حجم نمونه   
  3-3- روش جمع آوري دادهها   
  3-4- روايي و پايايي پرسشنامه   
  3-4-1- روايي   
  3-4-2-پايايي   
  3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها   
  3-6- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق   
  3-6-1-آمار توصيفي   
  3-6-2-تحلیل استنباطي   
  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
  مقدمه   
  4-1 - آمار توصيفي
  4-1-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها
  4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
  4-1-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه
  4-1-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
  4-1-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
  4-2- آمار استنباطي   
  4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)   
  4- 2-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری   
  4-2-1-2- تحلیل فرضیه های مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر   
  4-2-2-  آزمون فرضیه ها   
  4-2-2-1- شاخص های برازش مدل   
  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات   
  مقدمه   
  5-1- نتیجه گیری   
  5-2- پیشنهادات   
  5-2-1- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق   
  5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
  5-3- محدودیت های تحقیق   
  منابع  برچسب ها: استراتژی های بازاریابی تصمیم گیری استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت های صادراتی غذایی ساختارهای متمرکز ساختار های نامتمرکز دانلود پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت بازرگانی پایان نامه استراتژی تصمیم گیری پایان نامه استراتژی های باز
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.